Zašto je važno ispitivanje uslova radne okoline?

Radna okolina u kojoj obično provodimo trećinu dana umnogome utiče na naše performanse i stepen produktivnosti, ali isto tako i na naše opšte zdravstveno stanje. Osim što je bitno da razvijemo kvalitetan i solidan odnos sa kolegama i saradnicima, od izuzetne je važnosti da naše radno mesto bude apsolutno zdravo, odnosno slobodno od fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti. Uz to, neophodno je da oprema na kojoj vršimo određene delatnosti bude potpuno ispravna u svakom trenutku, i samim tim, bezbedna za rad.

 

Svi zaposleni imaju zakonsko pravo na bezbedan i zdrav rad, a regulative iz aktuelnog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu istu tvrdnju i podržavaju. Stoga ste Vi kao poslodavac, odnosno odgovorno lice za postizanje maksimalno bezbednog i zdravog mesta za svoje zaposlene, u obavezi da angažujete licencirano preduzeće za sve vrste ispitivanja uslova radne okoline, kao i preglede i provere opreme ze rad.

 

Kao preduzeće koje aktivno učestvuje u očuvanju životne sredine, ali i održavanju bezbednosti i zdravlja na radu, Zaštita ,,Beograd’’ ima obavezu da Vam predoči važnost ispitivanja uslova radne okoline. Osim toga, u daljem tekstu ćemo sa vama podeliti šta ovakva ispitivanja podrazumevaju, ali i dati validne informacije o tome koje su zapravo Vaše obaveze kao poslodavca.

 

Validan stručni nalaz – Najvažniji dokument u procesu ispitivanja uslova radne okoline

 

Niz procedura i merenja koja se ovom prilikom vrše imaju jedan zajednčku cilj – utvrđivanje da li su uslovi u radnoj okolini potpuno zdravi i bezbedni za obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Stoga je od velike važnosti da one budu obavljene po regulisanim standardima i propisima iz postojećeg Pravilnika.  

 

Dokument koji potvrđuje trenutno stanje u radnoj okolini koja se ispituje naziva se stručni nalaz, i na osnovu merenja čiji su rezultati u njemu naznačeni dolazite do željenih saznanja. Pored osnovnih informacija o Vašem preduzeću i sertifikovanom licu koje je ispitivanja i obavljalo, ovaj dokument sastoji se od preciznih karakteristika pojedinačnih elemenata koji su bili podvrgnuti analizama. I najvažnije, integrisan deo stručnog nalaza je zaključak koji sveobuhvatno naznačava postojeće stanje u radnoj okolini. Ukoliko su izmerene veličine u dozvoljenim granicama i ako su sve propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu primenjene, zakonski je evidentirano da Vaše preduzeće poseduje zadovoljavajuće uslove za rad. To je zapravo i Vaš ultimativni cilj.

 

Šta tačno obuhvata procedura ispitivanja uslova radne okoline?

 

Većina ovih ispitivanja se vrši putem laboratorijske analize, što se posebno odnosi na merenje biološke i fizičke štetnosti određenog prostora. Osim toga, vrši se merenje mikroklimatskih komponenti kao što su temperature i relativna vlažnost vazduha, zatim osvetljenost i merenje fizičke štetnosti radne okoline. Osim precizne analize zračenja koja spadaju u date fizičke štetnosti, specijalna pažnja se po protokolu uvek pridaje merenju buke i vibracija. Opštepoznato je da konstantan nivo buke može znatno doprineti ne samo oštećenju sluha zaposlenog, već i narušavaju njegovog mentalnog zdravlja.

 

Svaka od gorepomenutih komponenti radne okoline se ispituje pojedinačno, a zatim se na osnovu rezultata u stručnom nalazu naznačuje prosečna ocena. Ono što je bitno kada se ovakvo merenje uslova radne okoline vrši jeste da su u datom trenutku svi tehnološki kapaciteti u funkciji. Znači, sva oprema za rad, uređaji za klimatizaciju ili provetravanje, kao i svi oni aparati koji na neki način menjaju stanje radne okoline kada su u upotrebi.

 

Ko može vršiti ispitivanja uslova radne okoline?

 

Osim što ovakva ispitivanja zahtevaju izuzetno visoku stručnost i veliko iskustvo celog tima koji je angažovan, potrebno je da odgovorno i zaduženo lice poseduje licencu za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline. Svaki pojedinačni član tima, od laboranata koji vrše uzorkovanje, do hemijskih inženjera, tehnologa i tehničara koje vrše fizička merenja, učestvuje u sačinjavanju finalnog stručnog izveštaja koji je validan dokument za dalja razmatranja kod nadležnih organa.

 

Da bi ispravnost stručnog nalaza bila podržana, neophodno je da ovaj važan niz zadataka poverite preduzeću od poverenja. Zaštita ,,Beograd’’ Vam upravo tu može pomoći, s obzirom da posedujemo sve neophodne licence za obavljanje datih delatnosti, ali i ogromno znanje, iskustvo i posvećenost svakom našem klijentu i saradniku. Uz to, naša laboratorija je opremljena po svetskim standardima, a uređaji i instrumenti za merenja koje pri ispitivanjima koristimo su proizvedena od strane najrenomiranijih kompanija.

 

Naš potpis na stručnom nalazu garantuje potpuni validitet istog, a ukoliko postoje određeni parametri koje treba korigovati da bi se došlo do željenih cifara, stojimo Vam na raspolaganju za sve konsultacije i primenu neophodnih akcija da bi do cilja i došli.

 

Preventivno merenje uslova radne okoline – Dobra praksa ozbiljnog preduzeća

 

Osim periodičnih ispitivanja koja se vrše u roku od 3 godine od dana prethodnog ispitivanja, značajnu ulogu u očuvanja zdravog i bezbednog radnog mesta imaju upravo preventivne mere za datu svrhu.

 

Preventivno merenje uslova radne okoline vrši se u roku od 6 meseci nakog početka rada jednog preduzeća, a isto pravilo važi i za sve pogone u kojima su vršene neke rekonstrukcije, kao i za one koji su promenili uslove rada zamenom tehničkih kapaciteta.

 

Obe vrste ispitivanja spadaju u Vašu zakonsku obavezu, ali od izuzetne je važnosti da Vi kao poslodavac zaista sprovedete sve neophodne procedure sa jednim ciljem – da je bezbednost i zdravlje zaposlenih na prvom mestu. Zato se posebna pažnja pridaje upravo svim preventivnim merama koje se u ovu svrhu i sprovode, jer upravo one mogu sprečiti nesreće i permanetna zdravstvena oštećenja ljudi koji u preduzeću rade ili u njemu provode određeno vreme.

 

Kako poboljšati uslove u radnoj okolini?

 

Pored sprovođenja pomenutih procedura, jedan od glavnih načina za unapređivanje uslova u radnoj okolini jeste angažovanje Lica za obavljanja usluga iz bezbednosti i zdravlja na radu.

Njegove obaveze variraju od tipa i karakteristika preduzeća, ali jedno je jasno – ovo lice je tu da potencijalne opasnosti na radnom mestu detektuje i adekvatno reaguje u svrhu otklanjanja istih. Stručnost i iskustvo ovog lica će doprineti da zdravlje i bezbednost zaposlenih u Vašem preduzeću uvek bude na najvišem nivou, a da Vi kao poslodavac održavate dobru reputaciju što zasigurno doprinosi i ugledu cele firme, nezavisno od delatnosti kojom se bavite.

 

Zaštita ,,Beograd’’ Vam nudi sve usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, na raspolaganju smo Vam upravo i za gorepomenutu uslugu. Sa Vama smo više od 50 godina, tako da se apsolutno možete pouzdati u kvalitet naših usluga, kao i na visok profesionalizam našeg stručnog kadra. Za sve informacije nas možete kontaktirati putem telefona 011 341 81 55, a direktno i upoznati naš tim na dobro poznatoj adresi Deskševa 7.ovih is