Zašto je bitno da kompanije usaglase zakonske i interne propise radi očuvanja životne sredine?

Nezavisno od delatnosti i stila života, prirodno je da brinemo o okolini u kojoj živimo i radimo. Međutim, kako ljudska populacija raste, a ekonomija se ubrzano razvija, to postaje sve teže i ponekad gotovo nemoguće. Upravo iz tih razloga, postoje aktuelni propisi, akti i zakoni koji prvenstveno služe da preduzeća usmeravaju ka poslovanju koje neće škoditi životnoj sredini.

 

Osim Zakona o zaštiti životne sredine i onih koji se tiču zaštite svih njenih elemenata ponaosob – Zakon o zaštiti vazduha, Zakon o vodama i Zakon o zaštiti zemljišta, kompanije se vode i Strategijom uvođenja čistije proizvodnje koja na više načina može doprineti boljem rangiranju jednog preduzeća. Posebna pažnja se poslednjih godina pridaje organizaciji upravljanja otpadom u cilju sprečavanja ozbiljnog narušavanja čitavih ekosistema (Zakon o upravljanju otpadom).

Uz pomenute, postoji još više od deset zakona koji se tiču očuvanja životne sredine uopšte, a većina njih se odnosi direktno i na pravna lica, odnosno preduzetnike. Poštovanje propisa u ovom slučaju ne doprinosi samo izbegavanju kazni i finansijskih izdataka, već i mnogo važnijem cilju – očuvanju životne sredine svih nas. Međutim, često se dešava da zbog nerazumevanja zakona ili nedovoljne upućenosti u iste, kompanije ne uspevaju da potpuno usaglase interne propise za državnim, a to neretko rezultira penalima i opštem zagađenju. U daljem tekstu ćemo Vam predočiti važnost i beneficije poslovanja u harmoniji sa propisima, a Zaštita ,,Beograd’’ Vam je, između ostalog, na raspolaganju za sve dalje konsultacije, savete i tumačenje zakona sa istim ciljem.

 

Veća konkurentnost na međunarodnom tržištu i ISO standardi

 

Usvajanjem principa ,,zelene’’ proizvodnje uz dobijanje ISO seritikata koji to dokazuju, Vaša kompanija ima priliku da se plasira na evropsko i svetsko tržište. Veliki broj ISO standarda je posvećen upravo ulozi očuvanja životne sredine, a za dobijanje jednog od osnovnih u toj kategoriji ISO 14001:2015 će Vam biti potrebno da svoje poslovanje prilagodite zakonskim regulativama i zahtevima standardizacije. Od savršene organizacije preventivnih mera, preko dokaza o monitoringu i analizama vode i vazduha, besprekornog plana upravljanja otpadom – do dobijanja sertifikata koji Vašu kompaniju može dovesti do željene pozicije. Osim toga, ekološka osvešćenost će doprineti da implementirate ,,zelene’’ principe u sve aspekte svog rada.

 

Čistija tehnologija uz modernizaciju proizvoda i procesa

 

Upravo bi uključivanje čistije tehnologije doprinelo unapređivanju efikasnosti u vidu korišćenja raspoloživih resursa. To je zapravo jedan od glavnih ciljeva ovog procesa koji dalje utiče na smanjivanje količine otpada i emisije, poboljšanju kvaliteta proizvoda i stvaranju kompanije koja je ,,prijatelj’’ životne sredine.

 

Od sprečavanja zagađenja na izvoru same proizvodnje, preko izmene tehnologije i sirovina, do spoljne i unutrašnje reciklaže, zarad dobrobiti koju počinjete da uviđate odmah, a vrlo jasno i na dugoročnom planu. Smanjivanje toksičnih sirovina i upotrebna alternativnih hemikalija i materijala u određenom procesu je samo jedan od načina primene čistije tehnologije, a ceo proces je jednostavniji nego što mislite.

 

Smanjenje troškova poslovanja

 

Ovo je svakako jedna od glavnih prednosti koju kompanija može da ostvari, a ona se realizuje na više načina. Jedan od odličnih primera uštede je pokretanje pogona za prečišćavanje otpadnih voda. Zapravo, nuspojava tretmana je upravo biogas koji je alternativa električnoj energiji, odnosno obnovljiva energija. Osim uštede na račun za struju u Vašoj kompaniji, izbeći ćete plaćanje komunalnih taksi i sprečiti da Vaša reputacija bude sputana zbog statusa ,,zagađivača’’. Ukoliko se analizom otpadnih voda koje nastaju unutar Vaše kompanije utvrdi da su granice određenih stetnih materija iznad propisanih, potrebno je da delujete sa skladom u Zakonom o vodama.  

 

Reciklaža je još jedan od načina da uštedite na sirovinama i mateijalima. Vrlo jednostavno – ponovnom upotrebom. Ono što prethodi procesu reciklaže jeste dobro organizovan i stabilan plan upravljanja otpadom. Već smo pomenuli da je svaki vid otpada potencijalna pretnja celokupnom ekosistemu. Osim što doprinosite da ta pretnja i ostane samo potencijalna, Vi direktno povećavate profit u svom preduzeću, a i doprinosite građenju poželjnog imidža koji će Vam pomoći da steknete poverenje globalnih konzumenata.

 

Promovisanje modela društveno odgovornog poslovanja (CSR)

 

Ovaj koncept poziva kompanije da u svoje poslovanje integrišu društvene, ekološke i ekonomske dimenzije u poslovanje, čime u isto vreme doprinose i napretku društva kao i svoje kompanije. Osim načina na koji jedno preduzeće brine o svojim zaposlenima i lokalnoj zajednici, za postizanje ovog opštepriznatog modela potrebno je da se isto tako vodi računa o zaštiti životne sredine.

 

Srbija se 2007.godine priključila UN Global dogovoru koji uključuje hiljade kompanija iz celog sveta od kojih je 110 iz naše zemlje. Udruženje je nastalo zbog činjenice da više od polovine zaposlenih ljudi na celom svetu radi u korporacijama, što daje osnova za zabrinutost koliki uticaj ogroman broj kompanija zapravo ima na životnu sredinu. Vodeći se dobrim principima, svaki član ovog udruženja doprinosi stvaranju dobrih navika zaposlenih, kao i njihovom, ali i svom društvenom i ekološkom osvešćivanju.

 

Zaključak – Da li je moguće istovremeno odgovorno poslovati prema životnoj sredini i društvu i biti profitabilna i konkurentska kompanija?

 

Da, moguće je. Ako od samog početka pristupite toj misiji valjano, veća je mogućnost da u toku svog poslovanja nećete nailaziti na veće poteškoće i zakonske neregularnosti. Za dobijanje građevinske dozvole potrebna Vam je procena uticaja objekta na životnu sredinu, a ispunjavanjem zahteva iste ste već na dobrom putu. Tom prilikom ćete doći do saznanja da li i u kojoj meri postoji opasnost od zagađenja radi izgradnje, kao i do onih koji su vezani za najbitnijeg činioca procena – preventivne mere i nadzor u oblasti zaštite životne sredine.

 

Tokom poslovanja odgovorni ste da organizujete vršenje redovnog monitoringa i prikupite stručne nalaze radi davanja na uvid nadležnim organima. Ovakvim sistematskim kontrolisanjem Vi zapravo štitite životnu sredinu od zagađenja.

Zaštita ,,Beograd’’ Vam stoji na raspolaganju za sve redovne i vanredne kontrole, ali i laboratorijske analize vode, vazduha i zemljišta. Uz to Vam stojimo na usluzi za celokupnu organizaciju dnevnih aktivnosti u oblasti upravljanja otpadom uz visokostručnu izradu planu za istu oblast. Uz našu pomoć, ova stavka koja mnogim kompanijama predstavlja problem, će za Vas konačno postati apsolutno jasna i lako rešiva.

 

Kada naiđete na bilo kakvu prepreku u oblasti zaštite životne sredine koja Vam se čini nepremostiva, naša usluga Izrade akcionog plana u oblasti zaštite životne sredine će Vam omogućiti brzo, lako i efikasno rešenje.

 

Za svaku konsultaciju, konstruktivan savet i laku realizaciju u pomenutoj oblasti možete nam se obratiti još danas putem telefona ili mejla, a naš tim eksperata sa dugogodišnjim iskustvom će učiniti sve što je potrebno da Vašem preduzeću obezbedi ,,zeleniju’’ budućnost.