Mere zaštite od buke u radnoj sredini Važnost redovnog kontrolisanja opreme u radnom okruženju

Postizanje najvišeg nivoa bezbednosti u radnom okruženju je jedna od glavnih obaveza svakog uspešnog poslodavca, a u tu svrhu, sačinjen je skup koraka koje je neophodno preduzeti radi ostvarivanja cilja.

 

Na taj način se izbegavaju profesionalne bolesti i povrede na radu, što doprinosi održavanju dobre reputacije jednog preduzeća. Osim toga, kada se Vaši zaposleni osećaju sigurno i apsolutno zaštićeno na svom radnom mestu, velika je verovatnoća da će se to pozitivno odraziti na njihov učinak, i samim tim, na profit kompanije.

 

Jedna od krucijalnih komponenti za održavanje neometane bezbednosti na radnom mestu je postupak kontrolisanja opreme. Osim sredstava i opreme koju zaposleni koriste u toku radnih procesa, potrebno je osigurati apsolutnu funkcionalnost svih aparata, mašina i instalacija koje se u našem radnom okruženju i nalaze. Samo onda kada ste potpuno sigurni u njihovu zajedničku ispravnost, u mogućnosti ste da pružite legitiman dokaz koji tu tvrdnju i dokazuje, Vi ste učinili potreban korak da svojim zaposlenima kreirate bezbedno i zdravo radno okruženje.

 

Redovnim kotrolisanjem opreme za rad vi direktno štitite svoje zaposlene

 

Povrede na radu su, na žalost, učestala pojava. Iako se u Srbiji na nacionalnom nivou sve više pridaje značaj unapređivanju postojećih propisa, najveća odgovornost za smanjivanje crne statistike je upravo na poslodavcu. Blagovremenim kontrolisanjem opreme za rad vi zapravo vršite svoju zakonsku, ali i etičku dužnost.

 

Sva oprema koja za lice koje je koristi može predstavljati posrednu ili neposrednu opasnost podleže periodičnom ili preventivnom kontrolisanju. Osim dizalica, videćih skela i različitih tipova opreme za preradu gde se radni proces ili njegov deo obavlja ručno, kontrolisanje je potrebno i za onu opremu koja to zahteva po donetom Aktu o proceni rizika. Nakon svake sertifikovane kontrole, na uvid dobijate stručni nalaz koji potanko objašnjava trenutno stanje svake pojedinačne opreme. Na osnovu rezultata kontrolisanja ćete znati da li je ona spremna za bezbedno korišćenje.  

 

Ono što Vam misiju unapređivanja bezbednosti u preduzeću može olakšati jeste stručan i profesionalan tim Zaštite ,,Beograd’’. Osim što posedujemo neophodne licence za obavljanje kontrolisanja svih tipova opreme za rad, možemo se pohvaliti bogatim iskustvom i najsavremenijim instrumentima za vršenje zadataka. Takva simbioza Vam garantuje pouzdan stručni izveštaj koji predstavlja legitiman dokument za sve nadležne institucije.

 

Blagovremenom proverom radne opreme Vi produžavate njen životni vek

 

Osim što štitite svoje zaposlene, redovnim kontrolisanjem opreme vi direktno doprinosite njenom očuvanju. Svaka mašina, aparat ili instalacija zahteva stručnu pažnju i održavanje koje direktno može da spreči havariju, ali i da datu opremu pogodno pripremi za najduži mogući rad.

 

U zavisnosti od tipa opreme koja se kontroliše varira i period provere. Za određene je to utvrđeno aktom o proceni rizika, dok je za druge tu informaciju naglasio proizvođač. U svakom slučaju, zadatak periodičnog kontrolisanja opreme treba poveriti sertifikovanom licu da bi bili potpuno sigurni u ispravnost dobijenih rezultata.

 

Ono gde je periodična provera pokazala izuzetnu učinkovitost u samom očuvanju mehanizma jeste kod opreme pod pritiskom. Zaštita ,,Beograd’’ Vam nudi uslugu njenog periodičnog kontrolisanja, ali i onog preventivnog koji utvrđuje sposobnost opreme da pruži očekivane rezultate.

 

Preko potreban doprinos očuvanju bezbednosti na gradilištima

 

Gradilišta su uvek podogni lokaliteti za nesreće, ali ono što je bitno jeste da postoje načini da se sigurnost na njima dovede na viši nivo. Osim kontrolisanja gradilišne opreme koje predstavlja prvi i najvažniji korak, potrebno je redovno proveravati stanje privremene gradilišne instalacije.

 

Uz električne instalacije, svi uređaji, oprema i instalacioni pribor se na gradilište postavljaju prema tehničkoj dokumentaciji, a uz to zahtevaju i blagovremeno kontrolisanje radi zaštite radnika od opasnog dejstva električne struje. Za obavljanje održavanja i kontrolisanja privremenih gradilišnih instalacija i drugih gorepomenutih komponenti se mora angažovati stručno i sertifikovano lice koji je upoznato sa potencijalnim opasnostima koje takav zadatak i donosi.

 

Za ovakvu uslugu se možete obratiti timu Zaštite ,,Beograd’’ koji poseduje svo neophodno znanje, iskustvo i adekvatnu licencu da kontrolisanje privremene gradilišne instalacije obavi brzo i efikasno.

 

Kontrolisanje liftova i pokretnih stepenica kao zakonska obaveza

 

Da bi se Vašim zaposlenima, ali i posetiocima Vašeg preduzeća osigurao bezbedan vertikalan transport, potrebno je vršiti redovna kontrolisanja liftova i pokretnih stepenica. Osim toga, time doprinosite očuvanju kvaliteta i dugovečnosti ovih nimalo jeftinih uređaja.

 

Jedna od najbitnijih stavki koja treba biti zadovoljenja tokom kontrolisanja jeste fukcionalnost sredstva za isključenje u slučaju hitnosti. U tu svrhu se vrši provera električnih instalacija niskog napona koje su uglavnom zadužene za napajanje liftova i pokretnih stepenica.

Osim osiguravanja da se ovi uređaju u slučaju opasnosti ponašaju adekvatno, pri procesu kontrolisanja vrši se provera i jedinstvenih komponenti samog lifta ili pokretnog stepeništa. Kao i u svakoj drugoj proceduri provere uređaja sa električnim naponom, ovaj zadatak treba poveriti akreditovanim stručnjacima.

 

Zaštita od oštećenja objekta i požara – kontrolisanje gromobranske instalacije

 

Munja je nusproizvod pražnjenja elektriciteta nakupljenog u oblacima, a njen kontakt sa objektom ili njegovom neposrednom blizinom može prouzrokovati niz neželjenih efekata. Osim manjih ili većih oštećenja na građevini i njenim instalaicijama i uređajima, najveća pretnja jeste požar. Vrlo je jasno u kakvu opasnost to može dovesti ljude koji se u objektu nalaze, međutim postoje efektivni način da se ona svede na minimum.

 

Osim odabira stabilnog gromobranskog sistema i njegove profesionalne instalacije, jako je bitno da se gromobranska instalacija redovno kontroliše. Osim kontrolisanja pre stavljanja u upotrebu i nakon popravke, vrši se i periodična provera. Period provere zavisi od tipa objekta i karakteristika materijala za izradu instalacije, ali ono što je zajedničko za svaki vid provere jeste to da zadatak mora biti poveren akreditovanom i stručnom timu. Jedino tada možete biti sigurni u verodostojnost dobijenog stručnog nalaza na osnovu čijih rezultata ćete biti upućeni u trenutno stanje i ispravnost Vaše gromobranske instalacije.

 

Zaključak

 

Verujemo da ste do sada već i sami uočili koliko je kontrolisanje opreme važna stavka u poslovanju svakog preduzeća. Na taj način uspevate da bezbednost u Vašoj radnoj okolini dovedete do najviših standarda, dok istovremeno štitite samu opremu od kvarova, a svoju kompaniju od nepotrebnih izdataka za saniranje istih. Zato je potrebno kontrolisanje opreme vršiti po propisanih rokovima, ali i onda kada ona pokazuje određene disfunkcije u načinu operacije. Poslednja stavka jeste da kraj sebe uvak imate kvalitetan i pouzdan tim stručnjaka uz čiju pomoć ćete lakše i brže doći do zajedničkog cilja, a to je zdravo i bezbedno radno mesto.