Važnost investicija za proizvodnju sistema za prečišavanje otpadnih voda u Srbiji

Iako većina nas pretpostavlja da je Srbija vodno bogata zemlja, istina je nešto drugačija. Činjenica je da je naša zemlja bogata izvorištima, ali je njihov raspored prostorno i vremenski loš, stoga ne uspevaju da obrazuju dovoljno veliku vodenu površinu. A kako istraživanja Agencije za zaštitu životne sredine pokazuju, kvalitet vode se znatno pogoršao zadnjih godina usled klimatskih promena, ali i ispuštanja komunalnih i industrijskih voda u vodne tokove. Osim ovih otpadnih voda, kontinuiranom zagađenju doprinose i drenažne vode iz poljoprivrede i rudnika, ocedne vode iz termoelektrana i deponija, kao i kanalizacione vode na čiji je sistem, za sada, priključeno samo 55% stanovništva republike Srbije. 

 

Velika količina otpadnih voda sa različitih izvora je jedna prirodna nuspojava, međutim ono što je zabrinjavajuće jeste da Srbija u poslednjih 7 godina prečišćava količinu od svega 8% otpadnih voda.  Za sada, u Srbiji postoje 3 grada sa kompletnim postrojenjem, dok najveći gradovi – Beograd, Niš i Novi Sad još uvek čekaju na otvaranje istih. Po proceni stručnjaka iz Ministarstva za zaštitu sredine, potrebno je oko 300 ovakvih sistema da bi se doprinelo očuvanju vode kao glavnog resursa na planeti. 

 

Imajući na umu koliko opasnih i štetnih materija otpadna voda može da sadrži, ono što svaki preduzetnik može, a zakonski je i obavezan, da uradi jeste da propisane granične vrednosti zagađujućih materija koje u otpadnim vodama preduzeća poštuje, redovno meri i prati.

 

Regulative u upravljanju otpadnim vodama

 

Srbija je krenula u pravcu poboljšanja i samim tim, pooštravanja trenutnih propisa i mera očuvanja životne sredine, a veliki značaj se upravo pridaje boljoj organizaciji upravljanja otpadom i otpadnim vodama.

 

Gorepomunuti pravni okviri koje preduzetnici poštuju radi izbegavanja zagađivanja životne okoline, ali i novčanih kazni koje dostižu do 3 miliona dinara, odnose se prvenstveno na Zakon o vodama i Uredbi o graničnim vrednostima emisije. Uredbom se uređuje regulisanje i merenje štetnih materija radi kontrolisanja zagađenja voda i životne sredine, a Zakonska merila su tu da bi vodu štitila, a zagađivače kaznila.

 

Ono što se navodi kao jedna og glavnih stavki zakonske regulative jeste da pre ispuštanja otpadnih voda u kanalizaciju ili drugi tok, ona mora proći proces laboratorijskog ispitivanja uzorka na osnovu čega se zaključuje prisustvo štetnih materija i njihov procenat. Da bi stručni nalaz dobio status validnog dokaza koji dajete nadležnim organima na uvid, imajte na umu da se za uslugu laboratoriskog ispitivanja otpadnih voda morate obratiti akreditovanom preduzeću.

 

Kako funkcioniše postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda?

 

Većina nas svakodnevno obavlja aktivnosti koje doprinose stvaranju otpadnih voda, a da o tome gde ta voda odlazi zapravo i ne misli. Svaka voda koja nakon korišćenja promeni svoja fizičko-hemijska i biološka svojstva se smatra otpadnom vodom. To znači, da je voda nastala od pranja sudova, preko tuširanja, do industrijskih procesa koje mogu biti pogubne po životinjski i biljni svet upravo otpadna voda.

 

Sam proces prečišćavanja vode se sastoji iz niza operacija koje bi otpadnu vodu dovele u prvobitno, odnosno stanje koje nije štetno po okolinu i čoveka. Od mehaničkog, preko biološkog i hemijskog prečišćavanja, do tretiranja mulja koji je regularan proizvod ovog procesa – sve u cilju dobijanja vode koja se može opet upotrebiti. Gas koji se daljim tretiranjem mulja u drugoj fazi procesa dobija je neopasan za životnu sredinu jer se radi o azotu, koga prirodno ima 71% u atmosferi. Zapravo, ovo je slično procesu reciklaže otpada radi dobijanja resursa koji se opet može upotrebiti.

 

Razlika između ove dve procedure (reciklaže i prečišćavanja vode) jeste u tome šta sledi nakog nje, a to je potreba za analizom vode nakog prečišćavanja. Ukoliko ste Vi kao preduzetnik u obavezi da izgradite ovakvo veće ili manje postrojenje, Zaštita ,,Beograd’’ Vam stoji na raspolaganju za analizu prečišćene vode. Imajte na umu da proces prečišćavanja jedino ima svrhu, a i zakonsku pokrivenost, ako su štetne materije u istoj vodi u propisanim granicama.

 

Dobar primer uspešne saradnje – Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Šabac

 

Jedan od gorepomenuta tri grada u Srbiji koji poseduje potpuno operativan i funkcionalan pogon je i Šabac. Otpadne vode ovog grada ne ulivaju se više direktno u Savu, već nalaze svoj put kroz sistem za prečišćavanje, nakog čega sledi pridruživanje ove dve vode.

 

Projekat je nastao zajedničkom saradnjom EU, Republike Srbije i lokalne samouprave. Ova investicija ne samo da štiti i potpomaže životnu sredinu što je već samo po sebi izuzetno važno, nego pomaže i privredi. Kompanije iz Šapca i okoline sada mogu da, umesto gradnje kompletnog sistema za prečišćavanje vode, samo instaliraju predtretman za otpadne vode i tako umanje troškove.

 

Planirani projekti i oni koji su blizu realizacije

 

Planovi postoje i na projektima se aktivno radi, a obezbeđuju se i sredstva koja bi potpomogla izgradnju od 20 do 30 postrojenja za prečišćavanje komunalnih i otpadnih voda u 2021.godini. Što se tiče većih gradova, po podacima iz Agencije za zaštitu životne sredine, dokumentacija za Niš i Novi Sad je u pripremi, a u Beogradu je sklopljen sporazum sa kompanijom CMEC koja bi do 2025.godine finansirala i izgradila glavni pogon za prečišćavanje otpadnih voda.

 

Kako se investicija u ovaj pogon pozitivno odražava na preduzeće?

 

Osim što su preduzeća dužna da obezbede sisteme za prečišćavanje voda, ta investicija ne mora da predstavlja isključivo ispunjenu zakonsku obavezu. Pored višestrukog značaja za lokalni ekosistem, kontrolom i merenjem količine otpadnih voda, Vi možete znatno smanjiti određene komunalne takse, sprečiti zagađivanje podzemnih voda koje su glavni izvor pijaće vode, ali i smanjiti troškove postrojenja ukoliko biogas dobijen iz procesa prečišćavanja upotrebite za proizvodnju električne energije.

 

Ovo je samo jedan od dobrih primera kako očuvanjem životne sredine možete doprineti i ekonomskom rastu svog preduzeća, a Zaštita ,,Beograd’’ Vam stoji na raspolaganju da to tog cilja i dođete. Preciznim analizama otpadnih voda, kao i redovnim monitoringom istih omogućićemo Vam da uvek budete upućeni u stanje i mogućnost ovakve vode za dalje korišćenje. Osim toga, tu smo za ispitivanje vazduha, odnosno emisija u cilju određivanja kvaliteta biogasa koji nastaje iz procesa varenja mulja.

 

Ukoliko planirate da investirate u ovakvo postrojenje, dobro je da kraj sebe imate podršku stručnjaka koji već 50 godina rade na očuvanju životne sredine, uz savršeno poznavanje aktuelnih zakonskih regulativa i propisa. Na usluzi smo Vam i za prikupljanje potrebne dokumentacije za puštanje postrojenja u rad, kao i svih onih iz oblasti ZBR-a i Zaštite od požara. Uz Vas do cilja – Zaštita ,,Beograd’’!