Unapređivanje izolacije u stambenom i poslovnom prostoru uz pomoć merenja akustike

Ukoliko u određenom prostoru provodimo veći deo dana, buka svakako može doprineti da taj boravak postane neprijatan. Tvrdi materijali, neadekvatne muđuspratne konstrukcije, kao i pregradni zidovi čiji raspored odnosno položaj nije dobro osmišljen su najčešće zaslužni za nezadovoljavajuću akustiku jednog prostora.

 

Naravno, treba uzeti u obzir i okruženje i nivo buke koji se oko nas proizvodi, ali u svakom slučaju postoje efektivna rešenja koja mogu poboljšati našu zvučnu izolaciju i učiniti da zvuk koji dopire sa različitih strana bude smanjenog intenziteta.

Upravo se za tu svrhu upotrebljavaju tehnike merenja akustike. Tačnije, građevinska akustika se bavi prostiranje zvuka među prostorijama i pronalazi rešenja koja se apliciraju u samoj kontrukciji ili rekonstrukciji objekta radi smanjivanja neželjenih zvučnih prenosa. Iako ne možemo direktno uticati na izbor buke, stručnim ispitivanjem zvučne izolacije i akustičnih karakteristika jednog lokaliteta dolazimo do saznanja kako u njemu poboljšati uslove za život ili rad.

 

Kako izgleda proces merenja akustike jednog prostora?

 

Da bi se došlo do efikasnih mera za unapređivanje zvučne izolacije u Vašem prostoru, potrebno je prethodno izvršiti akustičke proračune, odnosno merenje akustike prostora. Stručni tim izlazi na teren i ukoliko je to potrebno, vrši simulaciju buke u prostoriji koja je određena kao izvor iste, a zatim obavlja merenja akustičke energije koja se tom prilikom oslobađa u svim prostorijama. Na taj način se određuje trenutna izolaciona sposobnost pregradnih zidova.

 

Nakon toga, utvrđuju se jake i slabe tačke izolacije, i na osnovu saznanja se konstruišu prve ideje za poboljšanje. U nekim slučajevima, optimalna tehnička rešenja ne zahtevaju ozbiljnije radove, već samo dodatak pregradnog zida ili drugačije pozicioniranje istog. Dobijeni stručni nalaz i profesionalna konsultacija sa timom koji merenja akustike obavlja će Vam predočiti najbolja rešenja za postizanje akustičke efikasnosti. Nezavisno od toga da li imate potrebu za merenjem buke u životnoj sredini ili uslugom iz oblasti građevinske akustike, Zaštita ,,Beograd’’ Vam stoji na raspolaganju za najpreciznije proračune i efektivna rešenja.

 

Kako tehnike građevinske akustike mogu poboljšati zvučnu izolaciju u prostoru?

 

U savremenom životu postoje dva načina da se zaštitimo od buke – zakonskim regulativama koje sankcionišu stvaranje zvukova koji mogu biti štetni po druge, kao i efektivnim merama građevinske akustike koja oslobođenu zvučnu energiju svodi na prihvatljiv nivo.

 

Da bi jedan objekat imao status akustički kvalitetnog prostora, to podrazumeva zadovoljenost zahteva čula sluha ljudi koji borave u njemu. Naime, čovek je u skoro svakoj prilici okružen zvukovima koji imaju zajedničku definiciju – ambijentalna buka. Ukoliko su svi zvučni izvori u našem okruženju umereni, ambijentalna buka je zanemarljiva i svakako neugrožavajuća. Tada se moće reči da je prostor u kome se nalazimo akustički komforan.

 

To je zapravo i cilj primene raznih tehnika građevinske akustike, a jedna od najznačajnijih uključuje akustičku podelu prostora u zgradama. Merenjem akustike u zasebnim prostorijama dolazimo do kategorizacije bučnosti koja nas dalje navodi na rešenje – adekvatna podela prostorija radi poboljšanja zvučne izolacije.

 

Ispitivanje pregradnih konstrukcija za postizanje najveće izolacione moći

 

Na osnovu podele prostorija po zvučnosti definiše se potrebak akustički kvalitet razdvojne pregrade, odnosno trajnih ili montažnih zidova. Merenjem akustike se ustanovljava koja je to minimalna izolaciona moć zida koja bi omogućila zadovoljenje zvučnih kriterijuma. Ovi kriterijumi su standardizovani i važe kako za stambene, tako i za poslovne objekte, ali i hotele, bolnice, škole itd.

 

Jedan od bazičnih načina zaštite od neželjenog zvuka u zgradama se svodi na adekvatnu postavku pregrada. Osim zidova, to se odnosi i na tavanice, ali i na vrata i pozore. Merenjem brzine prostiranja zvuka uz detaljan prikaz ispitivanja gustine i vrste materijala dolazi se do saznanja kako akustičku energiju najbolje usmeriti. U idealnim uslovima, jedan njen deo se prostire duž same pregrade, drugi deo će se u materijalu pretvoriti u toplotu i nestati, a ostatak će preći u vazduh sa druge strane.

 

Upravo takvo ili slično rešenje i Vi možete primeniti u svojim prostorijama i dobiti rezultat kojem se nadate. Zaštita ,,Beograd’’ nudi merenje akustike u bilo kom prostoru, a naša uža spcijalnost je upravo građevinska akustika. Osim ispitivanja građevinskih pregrada, zidova i fasada, stojimo Vam na usluzi i za ispitivanje međuspratnih konstrukcija koje su najčešće jedna od slabih karika postojeće konstrukcije, stoga je preporučljivo da nam se obratite još u fazi projektovanja.

 

Drugi efektivni načini za suzbijanje buke unutar prostora

 

Prozori i vrata važe za akustički najslabija mesta na građevinskoj pregradi. Imajući u vidu da zvuk kroz njih prolazi u tri smera – kroz fugu između okvira zida i vrata, između krila i vrata i kroz materijal krila, samim odabirom odgovarajućih elemenata možete doprineti smanjenju buke u Vašim prostorijama. Na primer, dovoljno velika izolaciona potencija se može ostvariti adekvatnom debljinom stakla i razmakom između njih.

 

Kod vrata je najčešći problem prolaska zvuka kroz fuge, tako da se maksimalnim zaptivanjem, odnosno pravilnim podešavanjem veličine građevinskog otvora i načinom ugradnje može znatno smanjiti neželjena zvučna podloga.

 

Što se tiče akustičkih rešenja detalja, postoje različiti načini za dolaženje do cilja. Osim kutije za zvučnu izolaciju i izolacionih slojeva u vidu izolacionih materijala, popularna je ugradnja slepog zida ili akustičke barijere. On možđe znatno povećati vrednost zvučne izolacije, kao i svaki drugi pregradni zid.

 

Prvi korak za unapređivanje izolacije u Vašem prostoru – merenje akustike

 

Nezavisno o kojoj se vrsti prostora radi, da bi preduzeli efikasne korake za suzbijanje buke prvenstveno morate znati više o akustičkim kretanjima kroz ambijent. Upravo Vam tu stručni tim Zaštite ,,Beograd’’ može biti od velike pomoći.

 

Po Zakonu o buci, svako pravno lice koje emituje potencijalno štetne nivoe buke je u obavezi da blagovremeno izvrši potrebna akustička merenja i dođe do adekvatnih solucija u cilju suzbijanja iste. Kada dobijete legitiman stručni nalaz do kojeg dolazimo preciznim merenjima na najsavrmenijoj opremi, uz naše profesionalne konsultacije saznaćete odgovarajuća tehnička rešenja za smanjivanje intenziteta zvuka. Za Vas vršimo permanentni, polupermanentni i mobilni monitoring, a sve što Vi treba da uradite jeste da obezbedite sigurno mesto za fiksiranje naše merne opreme.

 

Primarna vrsta merenja akustike koja umnogome doprinosi stvaranju akustičkog komfora u stambenoj ili poslovnoj jedinici je građevinska akustika, a naš tim garantuje apsolutno pouzdan stručni nalaz uz visoko obrazovan kadar i renomirane Brüel & Kjær analizatore. Zato, obratite nam se još danas putem mejla ili telefona i zakažite konsultaciju sa našim vrhunskim stručnjacima još danas.