Uloga koordinatora za BZR na gradilištu

Građevinska industrija je jedna od najrizičnijih delatnosti po pitanju povreda na radu i ugrožavanja zdravlja odnosno bezbednosti radnika. Imajući u vidu da su uslovi za rad teški, gradilišta često neadekvatno obezbeđena, a sam posao koji se obavlja fizički naporan i vrlo iscrpljujuć, unapređivanje bezbednosti i zdravlja na radu u građevinskoj industriji je od naročitog značaja.

 

Osim adekvatne zaštitne opreme i oruđa za rad koji su zaposlenima dati na korišćenje, bitno je da sam lokalitet i okolina gradilišta budu bezbedni i osigurani po utvrđenim protokolima. Međutim, pravilna raspodela odgovornosti i dobra logistička organizacija u okviru jednog građevinskog projekta je prvi i osnovni korak za njegovu uspešnu finalizaciju.

 

Kada govorimo o raspodeli poslova iz oblasti BZR, glavno odgovorno lice je upravo koordinator BZR od čije stručnosti i iskustva umnogome zavisi kako će izgledati celokupan sistem bezbednosti na gradilištu. Niz obaveza koji ovo lice mora svaki dan valjano da obavlja kako bi se izbegao bilo kakav vid povrede na radu stoga moraju biti prepuštene stručnjacima koji su spremni za obavljanje kompleksnih zadataka sa kojima će neminovno biti suočeni.

 

Zakonske odrednice i Koordinator BZR

 

Osim Zakona o bezbednosti i radu koji naznačava važnost lica za koordinaciju BZR uopšteno, na snazi je Uredba koja pruža detaljne infomacije o obavezama i zaduženjima koordinatora BZR.

 

Investitor, odnosno zastupnik investitora je dužan da angažuje jednog ili više koordinatora BZR u dve zasebne kategorije odnosno faze radova – prva se odnosi na fazu projektovanja dok se druga vezuje za izvođenje radova na gradilištu. Ukoliko se radi o projektu sa kvadraturom nižom od 300m2, koordinator BZR je zakonski neophodan samo u slučajevima kada se na lokalitetu pojavljuju specifični rizici za nastanak povreda.

 

Poslovi koordinatora BZR na gradilištu

 

Imajući u vidu veliki broj različitih rizika sa kojima se zaposleni na gradilištu svakodnevno suočavaju, jedna od najvažnijih uloga koordinatora BZR je nadzor i koordinisanje svih zaposlenih lica na projektu kako bi se najbolje uskladile propisane mere bezbednosti i one vezane za zaštitu od požara.

 

Osim toga, koordinator BZR po protokolu obilazi gradilište nekoliko puta nedeljno (ili češće ako je potrebno) i rešava aktuelne nepravilnosti sa kojima se susreće. Tako se eliminišu potencijalni ili gorući problem na gradilištu, a ultimativni cilj svakog odgovornog koordinatora BZR je da na svojevrstan način predvidi poteškoće koje bi nepovoljno uticale na razvoj građevinskog projekta, i efektivno spreči njihov dalji napredak.

 

Kako bi svi zaposleni na gradilištu bili upozntati sa trenutnim stanjem bezbednosti na gradilištu, koordinator BZR jednom nedeljno održava sastanak sa izvođačima, podizvođačima i investitorima kada ih upućuje na potencijalne nedostatke i daje mere za njihovo otklanjanje. Uz investitore i ostale glavne saradnike na projektu, koordinatori BZR su dužni da ostale zaposlene izveštavaju o statusu bezbednosti gradilišta.

 

Vođenje evidencije BZR jedna od glavnim obaveza koordinatora

 

Evidencije BZR obuhvataju iscrpan svakodnevni izveštaj o sveopštem stanju gradilišta, uočenim smetnjama i dokazima o sprovedenim merama za eliminaciju. Koordinator BZR ima zadatak da investitoru i ostalim učesnicima sastanaka na uvid da pisane izveštaje kako bi se svako ponaosob uverio u visok nivo bezbednosti na gradlištu. Osim toga, sve vrste evidencija BZR se čuvaju i za inspekcijske i druge nadzore.  

 

Koordinator BZR je ujedno i neko ko treba da održave kvlitetne i stabilne odnose sa inspekcijskim organima kako bi zajedničkim snagama unapredili stanje bezbednosti svih zaposlenih, dok efikasno rešavanje problema za koordinatora BZR treba da predstavlja regularnu poslovnu rutinu.

 

Jedino se kroz stalno praćenje svih aktivnosti na gradilištu može i doći do očuvanja njegove sigurnosti, ali je vrlo bitno da svi zaposleni i oni koji se na gradilištu nalaze budu svesni svojih obaveza i kodeksa ponašanja kako ne bi uticali na stvaranje uslova za nezgode.

 

Različita zaduženja – isti cilj: Kategorije koordinatora BZR

 

Pomenuli smo koje su kategorije koordinatora BZR, a u daljem tekstu ćemo detaljnije objasniti njihova zaduženja. Iako se oba koordinatora i više nego dovoljno fokusiraju na proveru primene načela prevencije, može se reći da koordinator za izradu projekta ima malo važniju ulogu u ovom stadijumu od koordinatora za izvođenje radova.

 

Naime, koordinator za izradu projekta samostalno izrađuje plan preventivnih mera koji sadrži detaljan prikaz svih preventivnih mera koje će se primeniti na gradilištu. Drugi koordinator u svakom trenutku može da modifikuje plan preventivnih mera gde smatra da je to neophodno i na taj način ga učini još delotvornijim.

 

Prvi koordinator je usmeren na pripremu celokupne dokumentacije dok se drugi stara da u toku izvođenja radova sve teče glatko. Osim obezbeđivanja same lokacije gradilišta i restrikcije prilaska gradilištu neautorizovanim licima, koordinator za izvođenje radova je u obavezi da svako nepoštovanje mera bezbednosti prijavi nadležnoj inspekciji kako bi se izbegla bilo kakva opasnost.

 

Koje kvalifikacije koordinator BZR treba da poseduje?

 

Ako pravilno sagledamo spisak zaduženja koje koordinator BZR ima, ubrzo postaje jasno da ovo lice mora posedovati visoke kvalifikacije i pre svega iskrenu želju i motivaciju da zaposlenima na gradilištu omogući bezbednu i zdravu radnu okolinu.

 

Za koordinatora izvođenja radova može biti određene lice koje ima stečeno visoko obrazovanje u oblasti arhitekture, građevinskog, mašinskog ili saobraćajnog inženjerstva i drugih sličnih stručnih sfera na nivou akademskih studija. Jedna od primarnih uslova je naravno i položen stručni ispit, kao i posedovanje licence za odgovornog projektanta u skladu sa propisima o planiranju i izgradnji.

 

Što se tiče koordinatora za izvođenje radova, zahtev za stručna spremu i smer ostaju isti, dok je dodatni uslov iskustvo od najmanje tri godine na poslovima izgradnje objekta ili poslovima bezbednosti i zdravlja na radu kod izvođača radova.

 

Stručni ispit za obe kategorije koordinatora BZR se polaže u Upravi za bezbednost i zdravlje na radu pred odgovarajućom komisijom koju obrazuje ministar nadležan za rad.

 

Kome se obratiti za uslugu koordinatora BZR?

 

Visoka kompetencija, samopouzdano prihvatanje namanjenih profesionalnih zaduženja i odgovornosti uz karakter koji je lak za saradnju i spreman da konstantno uči i usavršava se, su samo neke od osobina koje uspešan koordinator BZR treba da ima.

 

Zaštita ,,Beograd’’ je uvek pažljivo birala tim ljudi koji okuplja u svom preduzeću, upravo zbog toga što odlično znamo koliko odgovornosti nosi svaka usluga iz oblasti BZR. Stoga možete biti sigurni da su naši stručni koordinatori BZR i više nego spremni da se suoče sa poteškoćama koje će se neminovno naći na putu, a uz to garantuju blagovremeno i efektivno otklanjanje istih. Uz vas do bezbednijeg i zdravijeg gradilišta – Vaša Zaštita ,,Beograd’’!