Šta svaka firma treba da zna o isptivanju visokonaponske opreme?

Imajući na umu da se električnom opremom, odnosno u ovom slučaju visokonaponskom opremom smatraju svi oni elementi i objekti koji učestvuju u proizvodnji, prenosu i potrošnji električne energije, vrlo je jasno zašto je potrebno obratiti posebnu pažnju na njeno kontrolisanje i ispitivanje.

 

Nezavisno od delatnosti kojom se Vaša firma bavi, neophodno je sprovesti sve potrebne mere zaštite od opasnog dejstva električne energije u njenim prostorijama. Faza koja prethodi tome je upravo ispitivanje električnih instalacija i visokonaponske (VN) opreme u svrhu utvrđivanja njihovih potencijalnih slabosti i što blagovremenijeg otklanjanja istih. U skladu sa tim, smernice i regulative iz adekvatnog Pravilnika, kao i one koje se tiču bezbednosti Vaših zaposlenih iz Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, će Vam pomoći da bezbednost u Vašoj firmi dovedete to najviših standarda i time doprinesete stabilnoj reputaciji Vašeg preduzeća.

 

Šta sve spada pod VN opremu?

 

Električni napon pokazuje nam koliki je rad (W) potreban da bi se električni naboj (Q) premestio između 2 tačke u električnom polju, i na taj način učestvovao u stvaranju određenog elektriciteta ili struje. Na način je određena i njegova jačina – veoma niski napon (do 50V), niski napon (od 50 do 1000V), srednji (1-35KV) i visoki napon 35-150 KV. Sve preko spada u kategoriju vrlo visokog napona.

 

Osim visokonaponskih osigurača koji imaju vitalnu ulogu u očuvanju konstantnog napajanja, u VN opremu se uključuju različiti izolatori, spojna oprema za dalekovode, kondenzatorske baterije koje su ključne u lancu snabdevanja energijom, strujni merni transformatori, zaštitna oprema, izolacione ploče, postolja i drugo. Ne smemo zaboraviti ni brojila električne energije, a ni električne transformatore koji su najzaslužniji za dobijanje električne energije u obliku u kome možemo da je koristimo za svoje potrebe.

 

Ne treba da budete naročito upućeni u funkcije svih nabrojanih elemenata da bi shvatili koliko je važno da svaki od njih funkcioniše neometano uvek i u kontinuitetu. U ciklusu dobijanja električne energije, svaka karika je podjednako važna.

 

Zašto je važno redovno kontrolisanje i ispitivanje električnih instalacija i VN opreme?

 

Opštepoznata je činjenica da električna energija prolaskom kroz ljudski organizam može da ostavi trenutne, ali i permanentne posledice. Osim za pojavu opekotina, ona je zaslužna za  potencijalnu promenu hemijskog sastava krvi i nervnog sistema, kao i poremećaj rada srca i respiratornih organa.

 

Međutim, nije svaka jačina električne energije sa kojom dođemo u dodir opasna po nas, ali ono što je vrlo korisno znati jeste da struja jačine 50 mA može dovesti do gubitna svesti, a ona preko 100 mA može izazvati smrt. Zapravo, svaki dodirni napon koji je veći od 65 V izaziva određene smetnje kod čoveka.

 

Verujemo da smo ovim sasvim jasno odgovorili na pitanje iz podnaslova, ali postoji još načina na koje električna energija može biti ugrožavajuća po čoveka, kao i celokupan inventar jedne firme. Naravno, reč je o raznim kvarovima u instalacijama koje mogu izazvati kratke spojeve i naponska preopterećenja, što nas dovodi do vrlo neželjenog scenarija – požara. Da bi se on blagovremeno zaustavio, potrebno je da Vaša firma ima stabilan sistem za gašenje i zaštitu od požara, ali u biti je najbolje da se on potpuno spreči. Upravo sa tim ciljem se vrši redovno ispitivanje VN opreme, kao i ispitivanje električnih instalacija.

 

Kako izgleda procedura ispitivanja električnih instalacija i VN opreme?

 

U zavisnosti od delatnosti Vaše firme i napona koji uglavnom koristite za obavljanje istih, ispitivanja se mogu vršiti unutar preduzeća ili u prostorijama akreditovanog tima koji je odgovoran za provere. Redovna ispitivanja obično ne traju dugo i ne zahtevaju zatvaranje ili odlaganje predviđenih aktivnosti unutar firme za taj dan, ali ukoliko se detektuje neki problem na licu mesta, angažovani tim je dužan da deluje u skladu sa tim i ne napusti premise dok one nisu u potpunosti slobodne od kvarova na električnim instalacijama.

 

Kada se ispitivanje vrši na stalnim električnim instalacijama u radnim prostorijama, primenjuju se sve neophodne mere zaštite koje variraju od preduzeća do preduzeća. Dok su u električnim postrojenjima one najstrožije i sa njima mora biti u potpunosti upoznat svaki zaposleni, u manjim firmama ili onima koje nemaju proizvodne pogone ove mere se mogu uspešno realizovati restrikcijama kontakta sa naponom. Osim toga, radi osiguravanja bezbednosti od udara groma, potrebno je da se vrše i periodična ispitivanja gromobranskih instalacija.

 

Za ispitivanja privremenih električnih instalacija koje su najčešće prisutne na gradilištima, mere zaštite su ozbiljnije i restriktivnije. Osnovna stavka koja mora biti ispoštovana je ograđivanje neizolovanih delova električnih postrojenja kao što su šine, kontakt prekidači i osigurači, provodnici i drugo. Potrebno je adekvatno pratiti uputstva za svaku mašinu za rad, a ono što je naročito važno jeste da stavljanje u pogon više mašina može biti usklađeno samo onda kada su one po uputstvima za upotrebu pogodne za takvu tehnološku celinu. Upravo je zbog toga bitno da neovlašćena lica nemaju pristup niti mogu samostalno odlučivati o takvim pitanjima.

 

Nebitno od kategorizacije Vaše firme, ispitivanje električnih instalacija i VN opreme treba prepustiti sertifikovanim licima koja su kompetentna i stručna za obavljanje ovih visoko rizičnih aktivnosti. Zaštita ,,Beograd’’ Vam kao i uvek stoji na raspolaganju za proveru VN opreme do 50 kV, ali i svih instalacija niskog napona koje takođe moraju biti osigurane i potpuno funkcionalne u svakom trenutku radi izbegavanja havarije i drugih nesreća.

 

Kada je potrebno vršiti ispitivanja i da li je stručni nalaz neophodan nakog pregleda?

 

Kao i u bilo kojoj drugoj proceduri ispitivanja ili kontrolisanja određenog subjekta, stručni nalaz je neophodan i predstavlja validan dokument spreman za dalja razmatranja kod nadležnih organa. On po Pravilniku sadrži datum i mesto ispitivanja, podatke o metodi merenja i upotrebljenim instrumentima u tu svrhu, rezultate ispitivanja, kao i njihovu ocenu. Svaki stručni nalaz sadrži i ime, prezime, zvanje i potpis odgovornog lica koje je ispitivanje izvršilo, I samim tim, garantuje za ispravnost dobijenih rezultata.

 

Ispitivanje električnih instalacija i VN opreme se vrši pre puštanja postrojenja u rad, periodično po propisanim rokovima, ali i nakog rekonstrukcije ili havarije. Pored instalacija, vrši se i pregled zaštitne opreme od električnog udara, gde god za to ima potrebe.

 

Zaštita ,,Beograd’’ garantuje za apsolutni validitet svakog kontrolisanja i ispitivanja električnih i gromobranskih instalacija, kao i VN opreme svojim potpisom, dugogodišnjim iskustvom i dobrom reputacijom među najprepoznatijim kompanijma u Srbiji. Zato ne oklevajte da nas kontaktirate još danas, a mi obećavamo adekvatan i brz odgovor.