Šta obuhvata proces pregleda gradilišne instalacije?

Nezavisno od veličine ili tipa građevinskog projekta na kom radite, bezbednost i zdravlje Vaših zaposlenih mora biti na prvom mestu. Imajući u vidu da su gradilišta jedna od najrizičnijih radnih mesta, primarni aspekt Vašeg poslovanja treba da bude usmeren ka unapređivanju kvaliteta zaštite na radu.

 

Neretko se dešava da se u toku faze izgradnje objekta desi veliki broj propusta koji dovodi do povreda na radu, ali većina njih se može izbeći adekvatnom primenom preventivnih mera. Organizacija na gradilištu uključuje veliki broj zaposlenih, a samim tim se povećava i potencijalni rizik od nesreće, stoga je od velike važnosti da svako lice koje učestvuje na realizaciji datog projekta bude upućeno u svoje obaveze i zaduženja.  

 

Ono što Vama kao poslodavcu ili investitoru treba da bude osnovni zadatak jeste usklađivanje svih zakonskih mera zaštite na radu sa svojim radnim načelima u cilju izbegavanja povreda na radu i svih dodatnih posledica koje one uključuju. Jedna od stavki kojoj se neizostavno posvećuje pažnja jeste i pregled gradilišne instalacije, upravo zbog potencijalnih rizika koje njena neispravnost ili nevešt način rukovanja može da donese.

 

Kako zaštititi zaposlene od strujnog udara na gradilištu?

 

U cilju izbegavanja posledica direktnih kontakata sa električnom energijom, odnosno strujnog udara, kreiran je aktuelni Pravilnik koji sadrži upute u samu instalaciju, rukovođenje i pregled gradilišne instalacije.

 

Naime, strujni udar nastaje kada čovek svojim telom ili njegovim delom zatvori strujno kolo i samim tim spoji dve tačke koje su na razlićitom potencijalu. Najoopasniji strujni udari su oni kod kojih struja prolazi kroz srce, a to se dešava onda kada ona prolazi kroz obe ruke. Struja jačine od 30mA izaziva bol i ukočenost, dok ona jača od 50mA izaziva gubitak svesti, ali i smrt.

 

Sam proces pravilnog obezbeđivanja instalacija počinje u projektovanju, dok je najbitniji način njihove postavke i daljeg korišćenja. Sve gradilišne instalacije, pribor, oprema, uređaji i postrojenja se postavljaju u skladu sa tehničkom dokumentacijom i opisu mera zaštite radnika od opasnog dejstva električne struje.

 

Međutim, krucijalna procedura koju svaki poslodavac na gradilištu mora da realizuje jeste pregled gradilišne instalacije. To je jedini način na koji možete biti sigurni da su svi prethodni procesi valjano obavljeni, te da je sama instalacija spremna za bezbedan rad i da ne predstavlja pretnju uzrokovanja požara ili eksplozije.

 

Kako izgleda proces pregleda gradilišne instalacije?

 

Privremene električne instalacije, oprema i uređaji na gradilištu mogu se pustiti u rad tek nakon stručne provere i utvrđivanja ispravnosti u skladu sa propisima o zaštiti o radu. To važi apsolutno za sve pojedinačne komponente jedne gradilišne instalacije – od kablova, preko građevinskih mašina, do instalacija za veštačku osvetljenost i prenosni alat.

 

Ovaj sveobuhvatni pregled se obavlja po standardizovanim protokolima koji su naznačeni u instrukcijama proizvođača i opšteprihvaćenim metodama sa kojima je stručno lice svakako upoznato. Kada se vrše provere privremene gradilišne instalacije, prvo se proverava njena usklađenost sa tehničkom dokumentacijom projekta koja u tom slučaju ima strožije zahteve instalacije i provere, dok su za radne i ostale prostorije gradilišta (kancelarija, spavaonica, toalet…) zahtevi opšti.

 

Primarna zakonska metodologija koja se koristi u svrhu pregleda gradilišne instalacije uključuje dati Pravilnik koji sadrži smernice za proveru opreme za rad, kao i uslova radne okoline. Tu svakako spada i gradilišna električna instalacija postavljena za vreme izgradnje objekta ili izvođenja drugih radova.

 

Osim pregleda pre puštanja u rad, potrebno je organizovati i periodične provere gradilišne instalacije. Rokovi zavise od propisanih aktova i specifikacija instalacija koja se ispituju, ali opšte pravilo jeste da se naredni pregled mora obaviti u roku od godinu dana od poslednjeg.

 

Ko je zadužen za organizovanje preventivnih i periodičnih provera?

 

Na početku teksta smo naglasili važnost poznavanja pojedinačnih zaduženja i obaveza, tako da Vi kao poslodavac pri imenovanju koordinatora za izvođenje radova deo odgovornosti u oblasti BZR prenosite na to stručno lice.

 

Osim što vrši kompletnu koordinaciju aktivnosti svi lica na gradilištu u pogledu bezbednosti i zdravlja na radu, ovo lice preuzima odgovornost kontrolisanja primene svih preventivnih mera (preventivni pregledi gradilišne opreme) i organizuje međusobnu saradju svih zaposlenih radi kontrole sprovođenja datih aktivnosti.

 

Pored nezanemarljive pomoći koje dobijate od koordinatora za izvođenje radova, vrlo je važno kome ćete poveriti ulogu lica za bezbednost i zdravlje na radu. Sa ukupno 13 zakonski određenih obaveza, ovo lice je zaduženo za organizaciju i sprovođenje svih preventivnih i periodičnih provera uslova radne okoline, opreme za rad, kao i gradilišne instalacije, uz još nekolicinu izuzetno delikatnih zaduženja koja zahtevaju punu pažnju i najveći nivo kompetencije i profesionalizma.

 

Krajnji izveštaj o stanju gradilišne instalacije – Stručni nalaz

 

Kao i svaki stručni nalaz koji dobijate nakog izvršene provere, izveštaj o stanju gradilišne instalacije mora sadržati detaljne informacije o korisniku, licu koje je obavilo preglede i naravno, precizne rezultate koji uključuju podatke o pregledanoj instalaciji, opremi i uređajima.

 

Vrednost i veličina rezultata svake pregledane komponente se upisuje u krajnji izveštaj da bi se stekla opšta slika o stanju gradilišnih instalacija. Uz detaljne podatke o rezultatima ispitivanja dobija se i zaseban odeljak u kome je jasno iskazano da li i gde su uočeni neki nedostaci i nepravilnosti.

 

U skladu sa saznanjima, stručno lice koje je izvršilo pregled gradilišne instalacije može da zaključi da li su na datoj opremi primenjene propisane mere bezbednosti i stoga poptuno spremne za puštanje u rad. Ukoliko se detektuje neka nepravilnost, dobijate direktne upute za uspešno otklanjanje i zakazivanje vanrednog pregleda.

 

Kome poveriti sprovođenje stručnog pregleda gradilišne instalacije?

 

Imajući u vidu rizike koje ispitivanje el. struje sa sobom donosi, vrlo je bitno da se takav zadatak poveri akreditovanim, stručnim i iskusnim licima. Osim što se na taj način izbegava svaki vid opasnosti od strujnog udara, to je i način da dobijete pouzdan i zakonski legitiman stručni nalaz koji je pogodan za dalja razmatranja kod nadležnih institucija.

 

Ukoliko Vam je ovakva usluga potrebna, možete se još danas obratiti našem visoko stručnom timu Zaštite ,,Beograd’’. Osim što stoprocentno garantujemo za pouzdanost i verodostojnost dobijenih rezultata nakon preventivne provere gradilišne opreme, možete se osloniti na nas i za brz izlazak na teren u cilju efikasnog obavljanja periodičnih provera gradilišne instalacije.  

 

Tu smo da Vaše gradilište učinimo što bezbednijim i ugodnijim za rad što će svakako doprineti većoj produktivnosti i efikasnije sprovedenim akcijama, a Vas kao i Vaše zaposlene zaštititi od nemilih događaja i često izuzetno nepogodnih posledica.