Šta obuhvata proces atestiranja opreme za rad?

U Srbiji se poslednjih godina sve više posvećuje pažnja podizanju svesti o važnosti bezbednosti na radnom mestu. Osim što se time doprinosi stvaranju povoljnih i sigurnijih uslova za rad, na taj način se i stvaraju pogodni temelji za održivo poslovanje, što je svakako cilj svakog ambicioznog preduzeća.

 

Pored ispitivanja uslova radne okoline, jedan od najefektivnijih načina za postizanje što veće sigurnosti na jednom radnom mestu je upravo i provera opreme za rad. Nezavisno od delatnosti preduzeća, periodične i redovne provere opreme za rad potpadaju pod zakonsku obavezu svakog poslodavca. Upravo sa tim ciljem je i kreiran veliki broj smernica i pravila koji su zakonski organizovani da zaštite sva lica uključena u funkciju jednog preduzeća. Osim neizostavnog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu kao vrhovnog skupa adekvatnih regulativa, lice koje angažujete za proveru i atestiranje opreme za rad se vodi pravilnicima uz pomoć kojih se procedure obavljaju standardizovano i usaglašeno.

 

U daljem tekstu ćemo potanko objasniti kako izgleda proces provere i atestiranja opreme za rad, kao i zašto je obavljenje datih aktivnosti od velike važnosti za Vaše preduzeće i zaposlene.

Koja oprema za rad podleže proveri i atestu?

Sve vrste dizalica, nosećih skela i podiznih platformi moraju biti stručno ispitane radi utvrđivanja njihove ispravnosti i samim tim, bezbednosti. Jasno je da vršenje radnih operacija na njima predstavlja rizik po zaposlenog, a isto se odnosi i na sva samohodna vozila koja se koriste za unutrašnji transport.

 

Svaka oprema koja ima mehanizovani pogon, a koristi se u svrhu sečenja, presovanja ili savijanja materijala takođe potpada pod grupu opreme za rad koja zahteva pregled i atest. Postrojenja za proizvodnju, punjenje i merenje koja imaju cevovode za napajanje i transport otrovnih gasova ili tečnosti moraju biti naročito kontrolisana, te dolazimo do zaključka da svaka oprema za rad za koju je poslodavac aktom o proceni rizika utvrdio da zahteva provere i kontrole mora na taj način biti i tretirana.

 

Usklađivanje preventivnih mera za bezbedan i zdrav kao temelj dobrog poslovanja

 

Pravila prevencije su integrisan deo skoro svakog Zakona. Kada govorimo o onom koji se odnosi na bezbednost i zdravlju na radu, ona su podjednako važna kao i ona koja se odnose na mere zaštite i kontrole u toku radnih operacija, ili nakon menjanja tehnoloških i drugih radnih procesa.

 

Prvi korak u vidu efektivne preventivne mere je svakako obuka zaposlenih za rad na određenim mašinama i opremi za rad, a ukoliko je potrebno da zaposleni obavlja delatnosti na više mašina ili instrumenata, potrebno je da bude adekvatno obučen za svaku pojedinačno. Na taj način štitite svoje zaposlene, ali i dugovečnost i funkcionalnost opreme na kojoj se obavljaju date delatnosti.

 

Sa istim ciljem su u Pravilniku propisane i mere za pojedinačne kategorije opreme za rad – oprema za dizanje tereta, za privremene radove na visini, a naročito su važne one koje se odnose na korišćenje skela.

 

Sva gorenavedena oprema za rad podložna je preventivnim pregledima, a za tu uslugu treba angažovati stručno i akreditovano lice koje poseduje odgovarajuće instrumente za proveru i znanje da na istim merenja  i vrši.

 

Kako izgleda procedura provere i atestiranja opreme za rad?

 

U zavisnosti od opreme čiji se pregled vrši, razlikuje se i sama procedura. Ono što je zajedničko za sve provere i kontrole jeste njihov cilj, a to je sigurnost svih zaposlenih. U slučaju preventivne, ali i periodične provere opreme za rad se prvobitno utvrđuje njena ispravnost. Ta procedura se vrši na osnovu propisa, standarda i uputstva proizvođača, korak po korak. Mere se vrednosti i veličine karakteristične za sve pojedinačne elemente jedne vrste opreme, a njihovi parametri su jasno utvrđeni u deklaracijama i pratećoj dokumentaciji opreme.

 

Kada, odnosno ukoliko se ispravnost utvrdi, prelazi se na proceduru utvrđivanja prisustva  mera za bezbednost radne opreme. Što je oprema ili mašina rizičnija za obavljanje radnih operacija po svojim svojstvima, to su i mere bezbednosti strožije. Na primer, ukoliko zaposleni obavlja radne aktivnosti na visećoj skeli, mora se utvrditi da je sva zaštitna oprema koju on tom prilikom koristi apsolutno adekvatna (kuke, sajle, zaštitni prsluk i slično). Ukoliko se radi o opremi koja učestvuje u proizvodnim procesima, osim njihovih internih komponenti utvrđuje se i njihova spremnost da u slučaju havarije obustave sve date aktivnosti.

 

Na kraju svake provere za rad, dobija se stručni nalaz kojim se utvrđuju uslovi za atest opreme.

 

Šta predstavlja stručni nalaz u okviru dokumentacije za atestiranje opreme za rad i koje podatke on treba da sadrži?

 

Adekvatno izrađen stručni nalaz je srž svakog vida kontrolisanja ili atesta, jer njegov sadržaj i istinitost istog direktno utiču na bezbednost u okviru Vašeg preduzeća.

 

Svaki stručni nalaz se izrađuje po standardizovanim šablonima iz Pravilnika i neophodno je da svaka stavka bude jasno formulisana. Osim podatako o Vašem preduzeću i vrsti opreme na kojoj su proverene vršene, on treba da sadrži i detaljne informacije o materijalima i sirovinama koje se prilikom upotrebe opreme koriste, kao i same fotografije i skice opreme za rad u njenom namenskom lokalitetu.

 

Potrebno je da akreditovano lice koje atestiranje vrši naznači i propise, odnosno akte na osnovu kojih su provere i vršene, a daje se i pismen uvid u sve instrumente i opremu koja se koristila u procesu atestiranja. Osim toga, potrebno je jasno naznačiti sve bitne karakteristike lica koje atestiranje obavlja – poslovno ime, sedište, podaci o licenci…

 

Glavni deo stručnog nalaza predstavlja merne veličine koje su se dobile tokom procesa atestiranja opreme za rad, jer one dokazuju njenu spremnost da se pusti u prvobotni ili ponovni pogon. Ukoliko se utvrdi da postoje određeni nedostaci ili nepravilnosti prema propisima, potrebno je detaljno navesti njihove karakteristike, načine za uspešno otklanjanje, kao i rokove za sprovođenje delotvornih aktivnosti.

 

Koji su rokovi za preglede i atestiranje opreme za rad?

 

Preventivni pregledi i provere opreme za rad se vrše pre početka korišćenja, nakon rekonstrukcije ili havarije te iste opreme, kao i nakon njenog premeštanja.

 

Periodični pregledi i provere opreme za rad vrše se u periodima koji su jasno naznačeni od strane proizvođača, a najkasnije u roku od 3 godine od poslednje provere. Što se tiče provere privremene električne instalacije sa uređajima, opremom i priborom, za nju je propisan period provere od jedne godine.

 

Zaštita ,,Beograd’’ nudi akreditovane i sertifikovane usluge provere i atestiranja opreme za rad, stoga nam se obratite putem telefona ili mejla još danas. Takođe smo Vam na raspolaganju i za sve profesionalne konsultacije u vidu unapređivanja bezbednosti u Vašem preduzeću, jer imamo zajednički cilj – zdravo i sugurno radno mesto za sve!