Redovan pregled opreme pod pritiskom može značajno unaprediti bezbednost na radu

Oprema pod pritiskom ima vrlo široku primenu u industriji. Od gasne i naftne, preko hemijske i farmaceutske, pa sve do industrije hrane i pića. Zbog specifičnosti same opreme kao i potencijalnih rizika koje njena upotreba donosi, propisan je niz tehničkih regulativa koji se vezuje za projektovanje, proizvodnju, korišćenje, ali i ispitivanje opreme pod pritiskom.

Sam termin opreme pod pritiskom obuhvata posude, cevovode, sigurnosnu opremu i uređaje pod prisitkom. U nekim slučajevima oprema uključuje i dodatne pričvršćene elemente – prirubnice, oslonce, priključke i slično. Zajednička karakteristika svake pojedinačne opreme pod prisitkom jeste što služe za skladištenje fluida. Prva grupa fluida obuhvata supstance koje su klasifikovane kao opasne – eksplozivni, zapaljivi, otrovni ili oksidirajući, a druga se odnosi na sve druge, pa i vodu ili paru.

 

Vi kao vlasnik preduzeća ne morate da znate puno o opremi pod pritiskom, ali je važno da se pobrinete za to da je ona u svakom trenutku potpuno ispravna i funkcionalna. Upravo u tu svrhu je kreiran Pravilnik koji Vas i zakonski obavezuje da delujete u skladu sa njegovim propisima. Osim što Vam pregled opreme pod pritiskom u naznačenim rokovima omogućava zakonski usklađeno poslovanje, na taj način se smanjuje rizik od havarija i vrlo ozbiljnih povreda na radu.

 

Kada je potrebno vršiti pregled opreme pod pritiskom?

 

Obzirom na to da je oprema pod pritiskom direktno opasna po zdravlje ljudi, ona se deli u dve glavne grupe – na opremu pod pritiskom niskog i visokog nivoa opasnosti. To je istovremeno i prvi korak koji morate obaviti da bi znali više o sledećim neophodnim akcijama. U oba slučaja, pregledi se vrše pre puštanja u rad, nekon havarije ili modifikacije, i u propisanim vremenskim razmacima – redovni pregledi.

 

Što se tiče pregleda i ispitivanja opreme pod pritiskom niskog nivoa opasnosti, periodi zavise od instrukcija samog proizvođača. Iako ste po zakonu u mogućnosti da kao vlasnik ovakve opreme sami obavite pregled, savetuje se da taj zadatak prepustite profesionalcu. Naime, iako je klasifikacija nezabrinjavajuća, može se desiti da je sama oprema neispravna i samim tim, neadekvatno rukovaje njome u tim situacijama predstavlja rizik.

 

Sa druge strane, za pregled opreme pod pritiskom visokog nivoa opasnosti ste svakako u obavezi da angažujete stručno imenovano lice. Tada ste dužni da angažovanom licu dostavite zahtev za prvi pregled opreme pod pristikom (ukoliko se radi o pregledu pre puštanja u rad) i propratnu dokumentaciju koja uz njega ide. Rokovi za ovakvaku opremu zavise od samog tipa (pogledati Prilog III u gorepomenutom pravilniku).

 

Kako izgleda pregled opreme pod pritiskom?

 

Glavni cilj provere opreme koja predstavlja direktnu opasnost po zaposlene i sve one koje se u njenoj neposrednoj sredini nalaze jeste utvrđivanje da li su zahtevi za bezbedan rad zadovoljeni. Na osnovu dokumentacije koju ste imenovanom telu priložili uz zahtev za pregled kao i aktivno ispitivanje eksternih ili internih komponenti opreme, stručno lice će moći da stekne uvid u ispravnost datog elementa.

 

Redovne preglede opreme pod pritiskom se vrši standardizovanim procedurama iz pravilnika i Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti, dok se za prvi pregled pre puštanja u rad u obzir uzima i tehnička dokumentacija dostavljena od proizvođača, kao i provera svih usaglašenosti i isprava sa projektnom dokumentacijom. To svakako važi i za opremu koja je sastavljena na mestu postavljanja bez prisustva imenovanog tela. Nezavisno od tipa opreme, oprema se smatra spremnom i bezbednom za rad tek onda kada su sve stavke zadovoljene.

 

Koja dokumentacija se dobija nakog izvršenog pregleda?

 

Nakon svakog pregleda opreme pod pritiskom, stručno lice sastavlja zapisnik uz koji prilaže rezultate i nalaze. Uz to, dobijate i overeni revizioni list pregleda opreme pod pritiskom. Ukoliko su rađena neka dodatna ispitivanja, ona se takođe navode u zapisniku.

Revizioni list koji dobijate nakog provere opreme pod pritiskom viskog rizika obavezno mora da sadrži podatke o :

  •       sanacijama,
  •       rekonstrukcijama,
  •       stavljanju opreme van pogona duže od jedne godine,
  •       preseljenju opreme na drugu lokaciju,
  •       promenama u bezbednosnim merama,
  •       programu periodičnih pregleda i njegovim izmenama i dopunama,
  •       vanrednim pregledima predmetne opreme pod pritiskom,
  •       pregledima pre ponovnog puštanja u rad.
  •  

Kada je potrebno sprovoditi vanredni pregled opreme pod pritiskom?

 

U toku životnog veka opreme bilo kog tipa se može desiti iznenadan kvar. U tim situacijama je važno da delujete odmah, i još važnije, da se obratite stručnom licu koje je akreditovano i kvalifikovano da brzo detektuje problem i predloži mere za njegovo otklanjanje.

Jasan pokazatelj da oprema zahteva hitan pregled jesu naprsline ili deformacije koje se pojave na njenim zidovima. Ukoliko postoji sumnja da je oprema pod pritiskom oštećena i stoga zahteva sanaciju da bi bezbedno bila puštena u rad, onda se morate obratiti imenovanom telu za vanredni pregled. Ista procedura sledi i u slačaju da su rezultati periodičnog pregleda takvi da zahtevaju i vanredni pregled, a takođe i na zahtev nadležne inspekcije.

Vanredni pregled obuhvata interni i eksterni pregled opreme pod pritiskom, a po potrebi i isipitivanje pod pritiskom, koje se u slučaju periodičnog pregleda obavlja vrlo retko (period od 9 godina). Stručno lice koje pregled obavlja može zahtevati da proceduru obavi u saradnji sa proizvođačem opreme.

 

Kome se obratiti za bilo koju vrstu pregleda opreme pod pritiskom?

 

Takozvano imenovano telo koje preglede opreme vrši mora zadovoljiti određene kriterijume kako bi validitet nalaza nakog ispitivanja bio opravdan. Osim posedovanja neophodnih akreditacija i dokaza da se pregledi vrše po standardu SRPS EN 13445-5:2015, angažovano preduzeće mora da ima visoko obrazovani tim u oblasti mašinskog inženjerstva uz dokaz o petogodišnjem iskustvu u oblasti provere opreme pod pritiskom.

 

Imajući u vidu delikatnost ovakvog pregleda, važno je da tehnička oprema koja se u tu svrhu koristi zadovolji najviše standarde. Osim toga, neophodno je postojanje opreme za elektronski prenos i razmenu podataka sa nadležnim Ministarstvom rudarstva i energetike koje direktno dobija uvid o izvršenim proverama i zaključenim stanjima.

 

Na kraju, treba se potpuno uzdati u objektivnost i nepristrasnost imenovanog tela čiji jedini zadatak treba da bude pružanje legitimnih dokaza o trenutnom stanju Vaše opreme.

Zaštita ,,Beograd’’ ispunjava sve gorenavedene parametre, a uz to nudi i konsultacije sa našim visoko stručnim timom u cilju nalaženja adekvatnih rešenja za potencijalne probleme. Već dugi niz godina za Vas vršimo akreditovane provere opreme pod pritiskom, kao i posuda pod pritiskom koje nisu izložene plamenu, tako da nam se za takvu uslugu možete obratiti još danas. Naš tim u najkraćem roku izlazi na teren, obavlja ispitivanja i svojom reputacijom garantuje za ispravnost istih. Na kraju, naš primarni cilj je da Vašu radnu sredinu učinimo apsolutno bezbednom i zdravom.