Povreda na radu - Koje su odgovornosti poslodavca?

Povrede na radu predstavljaju svojevrsan socijalno-ekonomski problem usled niza posledica koje ostavljaju na posredne i neposredne aktere.

 

Osim evidente određenosti usled određenog psiho-fizičkog oštećenja, invaliditeta ili smrti zaposlenog, povreda na radu je registrovana kao svaka povreda koja povlači nesposobnost obavljanja profesionalnih aktivnosti u trajanju od najmanje jednog dana. Pored povreda zadobijenih na radnom mestu, u povrede na radu spadaju i one načinjene u toku dolaska na radno mesto ili odlaska sa njega, kao i one za vreme službenog puta.

 

Imajući na umu da su povrede na radu vrlo nepoželjne, glavni cilj zaposlenog i poslodavca jeste njihovo uspešno izbegavanje. Osim Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu koji sadrži preventivne mere zaštite zaposlenih ali konkretne upute na proceduru koja sledi nakog nastale povrede, tu je i Pravilnik koji umnogome može pomoći zaposlenom da sve izveštaje na radu pravilno sačini.

 

Evidentiranje povrede na radu je apsolutno neophodno i zakonski propisano sa jasnom namerom obrade pojedinačnog slučaja, međutim svaka povreda na radu koja je adekvatno analizirana može da ukaže na potencijalne nedostatke u sistemu bezbednosti i zaštite na radnom mestu. Na osnovu zaključaka se vrlo često dolazi do efektivnih rešenja koji unapređuju bezbednosti i zdravlje zaposlenih.

 

Zakonske obaveze poslodavca nakon novonastale povrede na radu

 

Nezavisno od tipa povrede, prvi korak je pružanje prve pomoći. Osim niza preventivnih mera zaštite na radu koje se unutar Vašeg preduzeća efikasno i dosledno sprovodi, imajte na umu da je osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći jedno od neizostavnih zakonskih načela.

 

Ono što sledi je svakako ukazivanje medicinske pomoći zaposlenom, dok se Vi dalje pripremate za administrativne procese koje zahtevaju izvesnu hitnost. Naime, najkasnije od 24h nakon povrede na radu, Vi dati slučaj prijavljujete nadležnoj inspekciji rada i nadležnom organu za unutrašnje poslove u pisanoj formi, dok je za profesionalna oboljenja rok 3 dana.

 

Zatim sledi detaljno evidentiranje povrede na radu koje se vrši popunjavanjem formulara iz postojećih obrazaca koji se dalje daju na izveštaj organizacijama za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje. Podrazumeva se da ste da ste Vi kao poslodavac blagovremeno pobrinuli za osiguranje zaposlenih od povreda na radu.

 

Sadržaj i način izdavanja izveštaja

 

U Pravilniku koji smo pomenuli u prethodnim redovima možete naći potrebne obrasce za izveštaje. Prvi od njih, odnosno Obrazac 1 se isključivo popunjava ukoliko je došlo do povrede na radu, Obrazac 2 se odnosi na profesionalno oboljenje, a Obrazac 3 se odnosi na oboljenja u vezi sa radom (povrede nastale na putu do posla i nazad i slično).

 

Rok za popunjavanje je 24h, dok je onaj koji se odnosi na dostavu izveštaja zdravstvenoj ustanovi u kojoj je izvršen pregled povređenog ili obolelog zaposlenog 24h od samog upisa podataka. Nakon toga, određena zdravstvena ustanova ima obavezu da u roku od 2 dana nakon prijema dokumentacije upiše nalaz i mišljenje lekara i prosledi ga Vama narednog dana.

 

Krajnji administrativni koraci obuhvataju dostavljanje izveštaja nadležnoj filijali Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje koja predatih 5 primeraka overava, a vama vraća 3. Na kraju, jedan primerak se daje oštećenom zaposlenom, drugi Upravi za bezbednost i zdravlje na radu, a treći ostaje kod poslodavca.

 

Obrasci sadrže rubrike koje zahtevaju unos podataka o poslodavcu, licu određenom za bezbednost i zdravlje na radu, zaposlenom koji je povređen i njegovom neposrednom rukovodiocu. Specifičnost obrasca za povredu na radu jeste ta što, osim opštih informacija o lokalitetu, vremenu nastanka povrede i nalazu lekara, zahteva i podatke o merama bezbednosti i zdravlja na radu koje su na datom radnom mestu primenjivane.

 

Da li je povreda na radu moguća i tokom rada od kuće?

 

Itekako smo svesni značajnih pomena koje je pandemija virusa Covid-19 donela, ali neretko su nami novi zakoni i smernice koje se njih tiču nejasni. Slična situaciju je i sa povredom na radu prilikom rada od kuće, s’obzirom da se on kao takav spada u kategoriju regularne povrede na radu, ali ostaje pitanje utvrđivanje pravne odgovornosti.

 

U svakom slučaju, odgovornosti zaposlenog ostaju iste po pitanju prijave i izveštavanja o povredi na radu. Znači, ukoliko do povrede na radu dođe u toku radnog vremena, vrši se regularna prijava, evidentiranje i istraga po ustanovljenim protokolima.

 

Do sada u Sribiji nije bilo prijavljenih slučajeva povreda na radu od kuće, a pretpostavka je i da ih neće ni biti u velikoj meri imajući na umu da to obično nisu rizični ili fizički naporni poslovi.

 

Kada je poslodavac apsolutno odgovoran za povredu na radu?

 

Ukoliko se sveobuhvatnom analizom pojedinačnog slučaja utvrdi da je zaposleni direktno odgovoran za nastalu povredu na radu kod zaposlenog, u tom slučaju je on u obavezi da štetu nadoknadi. Ako se dokaže da to nije slučaj već je po sredi neka viša sila ili nepogoda, onda je osiguravajuća kuća u kojoj je zaposleni prijavljen. Naravno, ustanovljavanjem da je zaposleni svojom nepažnjom, nemarom ili nestručnim rukovođenjem opremom za rad prouzrokovao povredu, poslodavac je oslobođen svake odgovornosti.

 

Ono što Vi treba da uradite jeste da radno mesto učinite što bezbednijim i zdravim za rad. U suprotnom, Vi ste direktno odgovorni za ugrožavanje zdravlja zaposlenih. U  tom slučaju treba da budete spremni na velike finansijske izdatke, pad reputacije preduzeća, kao i suočavanje sa saznanjem da ste nekom ugrozili život ili u najgorem slučaju, doprineli da se on okonča.

Najčešći ,,krivac’’ za povrede na radu jeste neadekvatna ili neispravna oprema za rad. Blagovremenim pregledom i proverom opreme za rad se smanjuje mogućnost defekta iste i samim tim, stvaraju sigurniji uslovi za rad. Osim toga, ispitivanjem uslova radne okoline se utvrđuje da li je prisustvo štetnih materija izvan granica normale i da li to predstavlja pretnju po nečije zdravlje. Na kraju, oštećene instalacije ili dotrajala oprema pod pritiskom mogu izazvati požar ili eksploziju koji su nepoželjni na svakom radnom mestu.

Da li je moguća potpuna eliminacija povreda na radu u Vašem preduzeću?

To svakako zavisi od toga kojom se delatnošću Vaše preduzeće bavi, ali činjenica je da svaki poslodavac može i mora da svoje radno mesto pripremi za potpuno bezbedan i zdrav rad. Onda kada se Vaši zaposleno osećaju sigurno i zadovoljno, razumljivo je očekivati da će njihova produktivnost i sveobuhvatne profesionalne performanse biti bolje.

Zaštita ,,Beograd’’ je tu da sigurnost Vašeg preduzeća dovede na najviši mogući nivo, tako da nam se možete obratiti još danas za sve vrste usluga u oblasti BZR. Osim visoke kompetencije i bogatog iskustva, naš stručni kadar je kroz stalna usavršavanja usvojio napredne metode koje će odlično podržati Vaš savremen način poslovanja.