Održivi razvoj i očuvanje kvaliteta zemljišta

Često zaboravljamo na dragocenost zemljišta kao resursa jer ga imamo u izobilju. Iako ga vidimo dokle nam pogled seže, ono što ne možemo da uočimo jeste da li je i u kojoj meri narušen njegov kvalitet. Od prirodnih svojstava i izbalansiranih minerala unutar zemljišta zavisi i njegova mogućnost obavljanja mnogobrojnih funkcija, stoga je važno da budemo upoznati sa njegovim stanjem kako bi ga sačuvali i uspešno koristili. 

 

Osim uloge potpornog tla za sve nas, zemljište je prvi i osnovni resurs prehrane. Ako su fizičko-hemijske osobine modifikovane određenim polutantima ili acidifikacijom, velika je verovatnoća da će zemljište u određenoj meri izgubiti svoju najvredniju osobinu – plodnost. Bez plodnog zemljišta, dovodi se u pitanje opstanak čitavog ekosistema, flore i faune, pa i ljudske populacije.

 

U Srbiji je veliki problem pojava i razvoj erozije, a često aktiviranje klizišta i odrona čine skoro 30% naše zemlje potencijalno nestabilnim područjima. Ove pojave su nastale uticajem prirodnih sila i procesa koje se, iako neretko mogu dovesti do tragedije, ne mogu sprečiti. Međutim, najzasluženiji faktor za zagađenje i degradaciju zemljišta i celokupne životne sredine je skup čovekovih aktivnosti – od demografskog rasta, preko napredne industrijalizacije do opšte neupućenosti u mogućnost pametnog iskorišćavanja resursa.

 

Mi ćemo Vam, kao i uvek, predočiti problem i potencijalna rešenja sa ciljem dokazivanja da svako od nas može biti deo pozitivne promene.

 

Organizovanijim upravljanjem otpada štitimo kvalitet zemljišta

Štetne materije koje se talože na deponijama će pre ili kasnije naći svoj put do unutrašnjosti zemljišta. Jednom kada tamo dospeju, zagađenje se širi i cirkuliše kroz ćitav ekosistem. Sanitarne, odnosno organizovane deponije su nastale sa ciljem da do toga ne dođe, ali je problem što su one u manjini. Sa druge strane, broj nesanitarnih deponija raste i samim tim, povećava se i ispuštanje opasnih materija u zemlju, vazduh i vodu.

 

Po Nacionalnoj strategiji održivog razvoja koja je sačinjena u cilju promovisanja zaštite životne sredine i mogućnosti razvijanja uslova za održiv razvoj, veliki značaj se pridaje problematici upravljanja otpadom. Da bi se uspešno sproveo proces reciklaže čija je rapidna tranformacija predviđena u bližem periodu (Strategija upravljanja otpadom 2019-2024), prvi korak koji svaki preduzetnik ili pravno lice može, i po zakonu mora, da preduzme je adekvatna organizacija upravljanja otpadom.

 

Iako i dalje postoji određeni broj preduzeća kod kojih to nije regulisano na pravi način u cilju smanjivanja troškova, sankcionisanje za nepravilnu dokumentaciju, evidencije i izveštaje koje polažete Agenciji na kraju godine se ogleda u milionskim iznosima. Osim toga, neodgovornim ponašanjem direktno utičete na zagađivanje životne sredine kao i na narušavanje zdravlja svih nas. Uz profesionalni tim Zaštite ,,Beograd’’ koji već dugi niz godina deluje u oblasti upravljanja otpadom, ova kompleksna procedura će biti obavljena u Vašu i našu zajedničku korist.

 

Uzorkovanjem i analizom zemljišta do saznanja o pravilnom tretmanu obradivih površina

Zdravlje biljaka i visina prinosa zavisi direktno od plodnosti zemljišta, količine hranljivih materija i sastava. Zbog već pomenutih faktora, degradacija zemljišta je u procesu, ali ono što svaki poljoprivrednik može, i zakonski je obavezan, da uradi jeste da svojstva zemljišta svoje parcele ispita.

Zapravo, utvrđivanje kvaliteta je polazna tačka za određivanja mera prihrane, odnosno đubrenja zemljišta. Onda kada ste upoznati sa tačnim odnosom azota, fosfora i kalijuma, ali i krucijalne pH vrednosti zemljišta, tek tada ćete moći da utvrdite koju ćete kulturu saditi, ali i još bitnije, kako ćete je tretirati i da li za to uopšte ima potrebe. Prekomernim ili neadekvatnim đubrenjem se šteti usevima, zemljištu i čitavoj životnoj sredini, stoga je to i zakonski prekršaj.

 

Za precizne i validne rezultate ispitivanja zemljišta, obratite se akreditovanom preduzeću Zaštite ,,Beograd’’ još danas. Posedujemo najsavremenije laboratorijske instrumente uz visoko-stručan kadar čiji potpis na izveštaju garantuje stoprocentnu istinitost.

 

Kontrolom kvaliteta zemljišne vode do očuvanja plodnosti zemljišta

 

Iako je voda odgovorna za neke štetne procese u zemljištu (zasoljavanje, ispiranje hranljivih sastojaka, erozija..), bez njenog prisustva, u zemljištu ne bi postojale, biljke, životinje i ostali esencijalni energetski materijali. Zemljišna voda takođe utiče na fizičke, hemijske i biološke osobine zemljišta, a možda Vam je nepoznata činjenica da je upravo voda jedan od najvažnijih faktora plodnosti zemljišta jer učestvuje u transferu hranljivih materija kroz čitava područja.

 

U zavisnosti od agregatnog stanja vode, u zemljištu se izdvaja njenih osam glavnih formi:

  •       vodena para – stalni sastojak zemljišta
  •       hemijski vezana voda – nalazi se u mineralima i organskim materijama
  •       opnena voda – višeslojni molekuli vode u tečnom stanju
  •       higroskopska voda – tanka opna nastala od molekula vode
  •       kapilarna voda – natapa zemljište u svim pravcima
  •       gravitaciona voda – javlja se posle kiše snega ili poplava i kreće se pod uticajem gravitacije, u pravcu podzemne vode
  •       voda u formi leda – kod nas se javlja povremeno na visinama iznad 1000 metara nadmorske visine
  •       podzemna voda – nakupljena voda iznad nepropusnih slojeva

Ispitivanjem vodnih slojeva zemljišta, a naročito podzemnih voda, dobijate jasnu sliku o plodnosti i spremnosti Vaše parcele da obavi zadatke koji su joj namenjeni. Osim analize zemljišta i njegovih slojeva, Zaštita ,,Beograd’’ za Vas vrši uslugu laboratorijske analize podzemnih voda radi utvrđivanja njenih fizičko-hemijskih svojstava. Ukoliko se utvrdi prisustvo zagađujućih materija, na raspolaganju smo Vam za sve konsultacije i planiranja mera za uspešnu dekontaminaciju.

 

Monitoring kvaliteta zemljišta – najuspešniji vid kontrole i praćenja njegovog stanja

 

Ukoliko aktivnost ili delatnost Vašeg preduzeća može biti ili jeste uzrok zagađenja i degradacije zemljišta, zakonski ste odgovorni da u propisanom vremenskom periodu priložite neophodnu dokumentaciju na uvid. Osim podataka o kvalitetu zemljišta pre i posle obavljanja delatnosti, dužni ste da pratite eventulane promene na zemljištu i ukoliko istih ima, o tome obavestite nadležno Ministarstvo i agenciju za zaštitu životne sredine.

 

Monitoring je zapravo sistematsko praćenje stanja zemljišta od interesa koji obavljaju akreditovana lica, odnosno preduzeća koja su za to dobila potrebna ovlašćenja. Važno je da ovaj zadatak poverite upravo takvim preduzećima radi validnosti i zakonske prihvaćenosti dobijenih rezultata. Zakonski propisan period između kontrola je 4 godine, a po ličnom zahtevu se monitoring obavlja bilo kada. Ova procedura je od izuzetne važnosti na nacionalnom nivou, tako da ste i Vi, kao jedan od preduzetnika koji deluje u Republici Srbiji, odgovorni za njegovo blagovremeno sprovođenje.

Na čelu sa sposobnim i stručnim kadrom Zaštite ,,Beograd’’, za Vas obavljamo redovne i vanredne monitoringe zemljišta, kao i nulte analize kojima utvrđujete prvobitna svojstva zemljišta od interesa. Obratite nam se danas putem telefona, mejla ili formulara na našem sajtu, a mi ćemo Vam se sa adekvatnim solucijama javiti u najkraćem roku.