Obaveze poslodavca u vezi sa zdravljem zaposlenih

Ostvarivanje uslova za bezbedan i zdrav rad u kojima se preduzimaju sve potrebne mere u cilju zaštite života i zdravlja zaposlenih je u interesu društva, poslodavca i zaposlenog. Onda kada se takva radna atmosfera i stvori, svi zaposleni se sa pravom osećaju sigurno i spremno da izvrše svoje profesionalne zadatke.

 

Glavni cilj preduzimanja akcija koje to omogućavaju jeste smanjivanje profesionalnih povreda i bolesti na minimum, odnosno u najvećoj meri eliminiše mogućnost da do istih dođe. U skladu sa tim, akcenat se stavlja na preventivna delovanja koja u velikoj meri mogu da odstrane potencijalne opasnosti i štetnosti na radnom mestu. 

 

Međutim, poslodavci nisu jedini nosioci obaveza u ovom slučaju. Osim njih, zaposleni se moraju prodržavati načela iz datih pravilnika i zakona, dok zaduženja na nacionalnom nivou uključuju unapređivanje propisa i regulativa u cilju poboljšanja uslova na radnom mestu.

 

U tu svrhu, aktuelan Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu je na pragu izmene i dopune koja će doprineti pooštravanju mera prevencije, ali i ostvarivanju sistematskog pristupa ostvarivanja aktivnosti za unapređivanje bezbednosti i zdravlja na radnom mestu. Šta to zapravo znači za jednog poslodavca i koje su konkretne mere koje on mora preduzeti da bi zaštitio svoje zaposlene? Predlažemo da ostanete sa nama i dobijete odgovore na ova i mnoga druga bitna pitanja.

 

Izbegavanje rizika i procena rizika koji se ne mogu izbeći

 

Svakako, usklađivanje preventivnih mera je prvi i osnovni korak ka ostvarivanju stabilnog poslovanja jednog preduzeća. Osim osiguravanja potpune prohodnosti saobraćajnih površine namenjenih za kretanje vozila i lica ka izlazima za evakuaciju, zaposleni je dužan da redovno vrši tehničko održavanje radnog mesta i opreme za rad.

 

Radna oprema mora biti apsolutno ispravna i funkcionalna za vreme korišćenja, jer u suprotnom predstavlja direktnu opasnost po zaposlenog. Uz to, za nepoštovanje propisa iz aktuelnog zakona i Pravilnika sledi i velika novčana kazna. Potrebno je da periodične i redovne preglede opreme za rad vrši akreditovano lice čiji potpis na stručnom nalazu obećava potpuni legitimitet i verodostojnost.

 

Sledeća stavka jeste procena rizika na radnom mestu koja se razlikuje po vrsti i intenzitetu, i stoga zahteva profesionalnu evaluaciju radi određivanja adekvatnih mera zaštite. Nemoguće je eliminisati svaki potencijalni rizik na radnom mestu, ali ga je potrebno dovesti do minimalnog nivoa gde on ne predstavlja direktnu opasnost po zdravlje zaposlenog. Procena rizika na radnom mestu se vrši pre početka rada i u njegovom toku, ali i u svakom slučaju kada se modifikuju uslovi na radnom mestu, te se stvaraju novi rizici sa drugačijim stepenima opasnosti. 

 

Organizacija procesa rada i poslova bezbednosti i zdravlja na radu

 

Da bi svaki zaposleni bio siguran da je njegova radna okolina zdrava i bezbedna za rad, poslodavac je u obavezi da sprovede niz efektivnih mera. Prvi se odnosi na ispitivanje uslova radne okoline na osnovu čijih rezultata se dolazi do saznanja o potencijalnom prisustvu štetnosti u radnoj okolini. Pored merenja biološke, fizičke i mikroklimatske štetnosti, proverava se i nivo i kvalitet osvetljenosti u radnim prostorijama. Ispitivanje se poverava licenciranom preduzeću koje garantuje za svoju stručnost i validitet laboratorijskih analiza.

 

Da bi se adekvatno reagovalo u slučaju nesreće ili havarije, stvaranje stabilnog sistema organizacije zaposlenih u tu svrhu je ključan. Upravo zbog toga, poslodavac obezbeđuje obuku zaposlenih za pružanje prve pomoći, vrši organizaciju spasavanja i evakuacije u slučaju opasnosti i angažovanje službe medicine rada za obavljanje poslova zaštite zaposlenih.

 

Specifične mere koje se tiču najugroženijeg radnog mesta – gradilišta

 

Nesreće i povrede na gradilištima su, na žalost, učestala pojava. Čak i onda kada su uslovi za rad na viskom nivou, razni faktori doprinose stvaranju direktne opasnosti po radnike.

 

Da bi se svaki vid rizika što više umanjio, najvažniji skup dokumenenata koji jedno gradilište mora da poseduje je plan preventivnih mera. Od prikaza šeme gradilišta, preko opisa organizacije, tehnologije i rokova izvođenja radova, plan preventivnih mera sadrži detaljan prikaz svakog segmenta gradilišta, njegovo okoline i sveobuhvatnih aktivnosti koje će se na njemu vršiti.

 

Cilj adekvatno sačinjenog plana preventivnih mera jeste da smanji rizike na gradilištima putem rane detekcije i efektivnog izbegavanja istih, stoga je obavezno da se on izradi i odobri pre početka radova. Da bi se plan preventivnih mera realizovao, potrebno je da čitav tim koji na izradi i konstrukciji projekta učestvuje dosledno prati svoja zaduženja i date obaveze ispoštuje. Za izradu plana preventivnih mera, kao i za sve gorepomenute usluge se možete obratiti našem preduzeću od poverenja i integriteta – Zaštita ,,Beograd’’.

 

Angažovanje licenciranog lica za bezbednost i zdravlje na radu

 

Osim što usko radi sa koordinatorima za izradu plana preventivnim mera za zaštitu zaposlenih na gradilištima, lice za bezbednost i zdravlje na radu ima važan zadatak da učestvuje u planiranju, evidentiranju i predlaganju mera za unapređivanje bezbednosti na svakom drugom radnom mestu.

 

Zaduženja lica za bezbedost i zdravlje na radu su mnogobrojna, a neka od glavnih obuhvataju organizovanja vršenje kontrole radne opreme, uspostavljanje stabilnog sistema za bezbedan i zdrav rad, kao i usaglašavanje Vašeg poslovanja sa usvojenim Aktom o proceni rizika i sveobuhvanim zakonskim regulativama.

 

Bitno je da angažujete lice koje ima licencu, iskustvo, znanje i na kraju iskrenu želju da Vaše radno mesto učini što bezbednijim i zdravim za sve zaposlene. Upravo takav tim lica za zaštitu i bezbednost na radu stoji na čelu preduzeća Zaštita ,,Beograd’’, stoga nam se obratite još danas i dovedite nivo radne sigurnosti u vašoj kompaniji do najviših svetskih standarda.

 

Krajnje zakonske obaveze poslodavca i posledice nepridržavanja istih

 

Istupanje od zakonskih regulativa u oblasti zaštite i bezbednosti na radu je strogo kažnjivo u vidu gubljenja licence za rad i velikih novčanih penala, međutim ono što Vas kao poslodavca najviše treba da brine u tom slučaju jeste činjenica da ste svoje zaposlene direktno i svesno doveli u opasnost.

 

Zato je od izuzetne važnosti da svoje zakonske odgovornosti prihvatite i dosledno ih se pridržavate. Ovo se može posebno odnositi na investitore i preduzetnike u građevinskoj industriji gde se zaposleni svakodnevno u određenoj meri suočavaju sa rizicima. Osim plana preventivnih mera kao krucijalnog dokumenta u oblasti ZBR, imajte na umu da je neophodno vršiti i redovne preglede i provere privremene gradilišne instalacije radi utvrđivanja njene funkcionalnosti.

 

Za sve usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, ali i onih iz ZOP (zaštite od požara), na raspolaganju Vam je naš stručan i kompetentan tim Zaštite ,,Beograd’’. Obratite nam se još danas putem mejla, telefona ili formulara, a imajte na umu da nas možete pronaći i na adresi Deskaševa 7 svakog radnog dana od 8 – 16h.