Koliko često i zašto je neophodno vršiti atest opreme za rad?

Radna oprema je tu da nam olakša i ubrza radne procese. Bez određene radne opreme građevinska, proizvodna ili prerađivačka industrija zapravo ne bi ni doživele razvoj kakav danas primećujemo iz prostog razloga što njihovi procesi rada ne bi bili mogući bez dizalica, videćih skela, presa i slično.

Međutim, neispravna ili oštećena radna oprema ne može da svoje zadatake obavlja po protokolima, i samim tim postaje manje ili više opasna po zaposlenog koji se njome služi. Činjenica je da korišćene svake vrste vrsta radne opreme koja po Pravilniku podleže pregledu i proveri može da predstavlja direktnu pretnju po ljudski život ukoliko je ona pretrpela određeni kvar. 

Od visećih skela ili opreme za transport eksplozivnih fluida gde je visok stepen ugroženosti zaposlenog očigledan, do bilo koje radne mašine ili električne instalacije koja u slučaju oštećenja isto tako može naneti ozbiljne povrede sa fatalnim ishodom, atest je itekako važan segment u kvalitetnom održavanju radne opreme. 

Postoji li način da uvek budete sigurni da je oprema u Vašem preduzeću spremna i sigurna za rad? Da, postoji i mnogo je jednostavniji nego što mislite. Periodična provera opreme odnosno atest opreme za rad je procedura koju obavljaju licencirana i stručna lica koja lako detektuju svaku nepravilnost u radu opreme, izveštavaju Vas o tome i predlažu efektivne načine za njihovo otklanjanje.

Zakonske regulative vezane za atest opreme za rad

Iako redovno kontrolisanje opreme za rad treba da bude opšte prihvaćen proces koji svaki poslodavac rado obavlja, zakonske regulative su tu da štite sve zaposlene u slučaju nemara i neprofesionalnog ophođenja poslodavca.

Prvo i osnovno pravo svakog pojedinca jeste da radne aktivnosti obavlja u zdravoj i sigurnoj sredini, a atest opreme za rad upravo doprinosi očuvanju generalne bezbednosti na radnom mestu. Osim Pravilnika koji smo već više puta pomenuli, Zakon o bezbednosti i radu je tu da predoči sva prava i obaveze zaposlenih i poslodavca vezanih za opremu za rad i uslove radne sredine.

Na kraju, ugovor koji sačinite sa zaposlenim prema Zakonu o radu Vas obavezuje da se pobrinete da svaki zapošljeni pojedinac radi u bezbednim uslovima i da njegovo zdravlje ne trpi nikakve posledice usled štetnog profesionalnog okruženja.

Koji su rokovi za preventivni i periodični atest opreme za rad?

Preventivni atest opreme za rad služi da utvrdi da li je ispitivana oprema potpuno funkcionalna i spremna za rad po prvi put ili nakon rekonstrukcije i havarije. Nakon svakog pomeranja opreme sa jednog na drugog mestu ili pre početka rada novo opreme na drugom radnom mestu, takođe se vrši atest opreme u istu svrhu.

Ukoliko se radi o opremi koju nije potrebno montirati ili koju je proizvođač stavio u pogon i predao na korišćenje poslodavcu, onda ta oprema ne podleže atestu.

Rokovi za periodični atest opreme za rad zavise od vrste opreme. Naime, svaka oprema ima utvrđene tehničke propise i standarde po kojima se atest vrši, ili je sama procedura jasno naznačena od strane proizvođača, međutim rok ne sme preći period duži od 3 godine. Što se tiče električnih instalacija, period atesta opreme je određen na godinu dana zbog kompleksnosti samog sistema i njegove česte preopterećenosti koja vrlo lako može dovesti do internog oštećenja i požara.

Postoji i specifična oprema koja je Aktom o proceni rizika kategorisana kao oprema koja zahteva češći atest. Atest takve opreme za rad je onda potrebno vršiti na osnovu akta i određenog roka koji je u njemu naznačen kako bi se na vreme efikasno uklonio svaki problem.

Ko vrši atest opreme za rad i zašto je stručni nalaz važan?

Usluga vršenja atesta opreme za rad sa sobom nosi niz odgovornosti i stoga zahteva vešto obavljanje zadataka gde su greške ne samo nepoželjne, već je prag tolerancije za njihovo činjenje skoro pa nepostojeći. Stručnjak koga ste angažovali za uslugu atesta mora pre svega da ima potrebnu licencu za atest opreme, a uz to i veliko iskustvo u poslu.

Detaljno znanje o opremi koja se ispituje je svakako neophodno da bi se uočili znaci neusaglašenosti u njenoj funkciji, dok je upoznatost sa efikasnim merama za njihovo otklanjanje upravo ono što će Vama kao poslodavcu dati smernice za dalje akcije. Uz to, vršilac atesta opreme treba da poseduje adekvatne uređaje i instrumente za proceduru pregleda koji omogućavaju precizne rezultate.

Stručni nalaz je dokument koji dobijate nakog izvršenog atesta opreme, a on osim podataka o opremi za rad i utvrđenom stanju svake komponentne ponaosob sadrži i informacije o vršiocu atesta i instrumentima koji su korišćeni za pregled. Na kraju, zaključak na stručnom nalazu jasno naglašava da li su na pregledanoj opremi za rad primenjene propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu, odnosno da li je ona apsolutno sigurna za dalje korišćenje.

Vrlo je jasno da zadatak atesta opreme za rad treba poveriti kredibilnom i pouzdanom preduzeću, a Zaštita ,,Beograd’’ nudi upravo takvu saradnju i uslugu. Sertifikovan tim, visoki stručnjaci iz svoje oblasti i moderan pristup obavljanja usluga iz BZR garantuju da će Vaša radna oprema nakon našeg atesta dobiti potpuno preciznu evaluaciju koja jeste legitiman dokument za inspekcijski nadzor.

Koje su kaznenene odredbe za nepoštovanje propisa vezanih za atest opreme za rad?

Neodržavanje opreme za rad u ispravnom stanju je kažnjivo zakonom jer na taj način ugrožavate život i zdravlje zaposlenog koji istu i koristi. Isto tako, neobezbeđivanje adekvatne opreme za ličnu zaštitu na radu ima isto viđenje prema Zakonu o BZR i novčana kazna koja se u oba slučaja primenjuje može dostići i 1.000.000 dinara.

Ukoliko stručni nalaz o izvršenom atestu opreme za rad poslodavac ne izda blagovremeno odnosno u naznačenom roku, propisana novčana kazna iznosi od 400.000 do 600.000 dinara, dok isto i za slučaj kada je atest izvršilo lice koje nema ili poseduje neodgovarajuću licencu za obavljanje datih usluga. Bitno je da se svaki atest opreme vrši po utvrđenim parametrima gorenavedenog pravilnika koji ima jasne naznake o samoj proceduri, ali i licu koje ovakve preglede i može obavljati.

U Srbiji se poslednjih godina sve više pridaje značaja očuvanju bezbednosti i zdravlja na radu kroz unapređivanje postojećih zakona, ali i kroz značajne promene koje kreću od samog pojedinca. Poslodavac i zaposleni treba da teže istom cilju u okviru svakog preduzeća, a to je kvalitetna radna atmosfera koja će svakom doneti koristi i obezbediti neophodnu motivaciju za kontinuirani napredak.

Zaštita ,,Beograd’’ je u svom bogatom i uspešnom profesionalnom angažmanui uspela da puno puta doprinese stvaranju upravo takve zajednice kroz pružanje usluga visokog kvaliteta i konstantne podrške u unapređivanju sistema BZR. Zato nas kontaktirajte još danas, a mi obećavamo da ćemo u kratkom roku naći način kako da Vaše preduzeće učinimo što bezbednijim i poželjnijim za rad