Ko je odgovorno lice za bezbednost i zaštitu na radu?

Svako radno mesto uz aktivan rad na istom donosi potencijalne rizike, a potpuno eliminisanje svake opasnosti je skoro pa nemoguće. Od ljudskih i organizacionih grešaka, preko kvarova na opremi za rad, do opasnosti usled iscrpljivanja prirodnih resursa, svako manje ili veće odstupanje od regularnog toka aktivnosti na radnom mestu predstavlja direktu pretnju po zdravlje i bezbednost zaposlenih.

 

Da bi se uspešno utvrdilo kakve mere zaštite jedno radno mesto zahteva, prvo je potrebno doneti Akt o proceni rizika. U zavisnoti od evaluacije, poslodavac biva usmeren na dalje neophodne korake, a profesionalnu pomoć pri svakom sledećem mu upravo pruža Lice za bezbednost i zdravlje na radu, odnosno lice za zaštitu na radu. 

 

Ukoliko Vi kao poslodavac imate ispod dvadeset zaposlenih i to u delatnostima ugostiteljstva, trgovine, obrazovanja, turizma, nauke i informacija, regularne odgovornosti lica zaštite na radu možete preuzeti i sami. Međutim, za sve ostale delatnosti koji imaju kompleksnije tehnološke procese uz veći broj zaposlenih i samim tim, veći obim posla i svakodnevne organizacije, potrebo je angažovati lice za zaštitu na radu radi uspešnije i lakše kontrole bezbednosti.

 

Potrebne kvalifikacije i sposobnosti lica za bezbednost i zdravlje na radu

 

Poslove koje lice za zaštitu na radu obavlja su vrlo kompleksni i bitni. Najveći broj datih kadrovskih zanimanja može se svrstati u VII grupu složenosti, stoga je vrlo jasno da lice za zaštitu na radu mora posedovati univerzitetska znanja.

 

Multidisciplinarnost oblasti kojom se lice za zaštitu na radu bavi zahtevaju ne samo visoku stručnost i kvalifikaciju, već i mogućnost ostvarivanja profesionalne saradnje sa drugim profilima zanimanja. Oblast bezbednosti i zdravlje na radu zahteva stalno usavršavanje i dopunjavanje znanja jer se na taj način stvaraju nove ideje za kreiranje još efektivnijih mera zaštite. Lice za zaštitu na radu je tako konstantno u procesu učenja i sticanja novih veština koja, pospešena iskustvom, dovode do ultimativnog cilja – predviđanje budućih rizika na radnom mestu.

 

Kada sagledamo širok spektar različitih organizacionih zadataka, kao i stručno sprovođenje onih iz oblasti BZR, možemo zaključiti da je lice za zaštitu na radu najbliže profilu inženjera zaštite na radu. Tako je poželjno da u jednoj hemijskoj kompaniji lice za zaštitu na radu usko sarađuje sa hemijskih inženjerom, u mašinskoj sa mašinskim inženjerom, i tako dalje.

 

Uspešnost u ovom poslu zavisi ne samo od visoke kompetencije u više profesionalnih sfera, već i od profila same ličnosti koja pre svega mora posedovati veliki entuzijazam koji dalje prenosi na sve svoje saradnike. Na kraju, na Vama kao poslodavcu jeste da pri selekciji prepoznate ove kvalitete i poverite bezbednost svojih zaposlenih pravoj osobi. Lica za zaštitu na radu preduzeća Zaštita ,,Beograd’’ se savršeno uklapaju u ovakav profil, tako da nam se obratite još danas i obezbedite sebi vrednog saradnika.  

 

Koji su poslovi i odgovornosti lica za zaštitu na radu?

 

Potanko smo objasnili koje kvalitete treba da ima lice za zaštitu na radu, stoga je vreme da napravimo detaljan prikaz zaduženja i poslova koji se ovom licu poveravaju. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu stvorio je uslove za afirmaciju ove važne delatnosti, a na samom licu za zaštitu na radu ostaje odgovornost za samopouzadno i precizno definisanje inovativnih mera za poboljšanje bezbednosti na radnom mestu. Na taj način, ovo lice stiče nezavisnosti u delovanju, ali i obavezu da neposredno odgovara za svoj rad.

 

Lice za zaštitu na radu učestvuje u izradi planova razvoja privrednog društva u oblasti BZR, a iste zatim koordinira i sprovodi. Osim direktnog učešća u izradi projektnih zadataka pri planiranju izgradnje novih i rekontrukcije starih sredstava za rad, lice za zaštitu na radu se mora pobrinuti da su u slučaju njihove primene ispoštovani tehnički propisi i standardi. Isto važi i za ispitivanja uslova radne okoline.

 

Jedan od krucijalnih zadataka je primarna uloga u izradi, sprovođenju i eventualnoj dopuni Akta o proceni rizika na osnovu kog definiše svoja svakodnevna zaduženja. Sva oprema i sredstva za rad zahtevaju redovno kontrolisanje i blagovremen pregled, tako da je ovo lice odgovorno za sprovođenje svih zadataka vezanih za održavanje neometane funkcionalnosti opreme za rad.

 

Svaki aspekt koji se tiče povreda na radu – njihov broj, indeks težine i frekvencije povređivanja, broj dana bez povreda i broj dana koji zaposleni gubi prilikom povrede, kao i analiza i utvrđivanje uzroka spada pod obavezu lica za zaštitu na radu. Naravno, vođenje svih vrsta evidencija je jedno od glavnih zaduženja ovog lica, a posebno je važno legitimno sačiniti ona koja se odnose na svaku pojedinačnu povredu na radu. Uz to, lice za zaštitu na radu organizuje periodične lekarske preglede i obuke iz BZR.

 

Na kraju, lice za zaštitu na radu je tu da uvodi nove i unapređene standarde za poboljšanje sveobuhvatne bezbednosti na radnom mestu, ali i da se uveri u primenu preventivnih i utvrđenih mera. Lice za zaštitu na radu svakodnevno kontroliše da li se bezbedonosne procedure valjano obavljaju, a ukoliko ustanovi da to nije slučaj, o tome obavesti poslodavca ili nadležne organe u slučaju da poslodavac ne pokaže željenu inicijativu da problem reši.

 

Lica sa položenim stručnim ispitom ili preduzetnika sa licencom – Koga angažovati?

 

Veliki broj poslodavaca u malim i srednjim preduzećima radi uštede na angažmanu stručnjaka za bezbednost se odlučuje za jednostavniju varijantu – obuka svog zaposlenog za obavljanje dužnosti lica za zaštitu na radu.

 

Praktično osposobljavanje zaposlenog u tom slučaju traje nekoliko meseci nakog čega sledi ispit i dokaz o položenosti istog. Imajući na umu koliko važnih zadataka smo nabrojali, a pritom neki i izostavili, obučeni zaposleni vrlo često ne može da odgovori zahtevima, te su greške neminovne. Svaki propust, neadekvatno ukazivanje na suštinske probleme i nemogućnost da se održi generalna organizacija iz oblasti BZR na radnom mestu, predstavlja direktnu opasnost po zaposlene.

 

Ukoliko želite napredak za svoje preduzeće i očuvanu repitaciju koja omogućava međunarodnu prepoznatost, prividna ušteda na stručnom kadru je svakako nepoželjna. Lice za zaštitu na radu pre svega mora da bude svesno svojih odgovornosti i poptuno spremno da se sa nima svakodnevno suoči.

 

S’obzirom da ste Vi kao poslodavac odgovorni za odabir liza za zaštitu na radu, isto tako odgovarate ukoliko je Vaš izbor bio neadekvatan. Zato, poverite ove nemerljivo važne zadatke stručnom, visoko obrazovanom i licenciranom licu koje će moći da efikasno odgovori na svaki zahtev i izazov koji se pred njega postavi.