Kako poboljšati bezbednost i zdravlje na radu?

Pravo svakog radnika, ma u kom sektoru bio zapošljen, jeste sigurna i zdrava radna okolina. Od građevinskih, preko radnika u industriji do onih koji dobar deo svog dana provode u kancelarijama, postoji više faktora koji mogu biti ugrožavajući po zdravlje ili bezbednost. Da bi se oni smanjili odnosno sprečili, propisan je adekvatan niz mera koje poslodavac mora preduzeti u tu svrhu.

 

Osim moralne obaveze, poslodavac je i zakonski dužan da radno mesto prilagodi pravilima, i bezbednost na njemu dovede do najviših standarda. Pored toga, veliki značaj se pridaje sačinjavanju efektivnih preventivnih mera, kao i onih koje se moraju preduzeti ukoliko do nesreće ili nepogode dođe.

 

Prva obaveza poslodavca – Određivanje Lica za bezbednost i zdravlje na radu

 

Ovo sertifikovano lice se angažuje za obavljanje poslova koji se tiču kontrole i održavanja bezbednosti i zdravlja svih zaposlenih na radnom mestu. Osim sprovođenja postupka procene rizika koji predstavlja izuzetno važan proces, lice za bezbednost i zdravlje ne radu vrši kontrolu i daje adekvatne savete poslodavcu u vezi korišćenja i održavanja opreme i sredstava za rad, kao i onih koji isključivo služe za zaštitu na radu.

 

Njegova je odgovornost da se radno mesto opremi i uredi tako da bude bezbedno za rad, a jedan od načina za postizanje tog cilja je i periodičnim ispitivanjem radne okoline, opreme za rad, privremene gradilišne instalacije i drugo. Na osnovu saznanja, dalje se mogu predložiti i sprodvoditi neophodne mere za poboljšanje uslova. Zbog velikog broja svakodnevnih aktivnosti i zadataka sa kojima se susreće, lice za bezbednost i zdravlje na radu mora biti akreditovano od strane nadležnog ministarstva, uz posedovanje neophodnog iskustva i referenci.

 

Ispitivanjem uslova radne okoline do zdravijeg i bezbednijeg radnog mesta

 

Preventivnim i periodičnim ispitivanjima se proverava i utvrđuje da li su na radnom mestu i okolini primenjene sve propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu.

 

Ispitivanja vrši akreditovano lice koje se vodi stavkama iz aktuelnog Pravilnika koji sadrži 5 pojedinačnih parametara. Svaki od njih mora biti zasebno određen, a zatim i upoređen sa ostalim radi dobijanja jedinstvene ocene obavljenog ispitivanja.

 

Osim mikroklime (vlažnost vazduha, temperature), meri se prisustvo štetnih gasova, para, dimova i čestica prašine. Uz proveru nivoa biološke štetnosti (prisustvo mikroorganizama) i nivoa osvetljenosti, odgovorno lice meri i procentualu fizičke štetnosti (buka, vibracija i štetnja zračenja). Dok se ispitivanje mikroklime, buke i biološke štetnosti vrši na licu mesta i to dva puta godišnje u raličitim vremenskim dobima, ispitivanje hemijskih štetnosti treba poveriti akreditovanim preduzećima za najpreciznije rezultate laboratorisjkog ispitivanja vazduha.

 

Pregled i provera opreme za rad kao nezaobilazna stavka bezbednosti

 

Uz ispitivanje radne okoline, pregled opreme je svakako krucijalan proces na osnovu kog zaključujemo nivo sigurnosti na radnom mestu. Prema utvrđenim merilima u Pravilniku, stručnim kontrolama se utvrđuje tehnička ispravnost opreme, kao i da li se njome rukovodi po standardima i propisima proizvođača.

 

Osim opreme koja direktno može predstavljati opasnost po zaposlenog ukoliko je neispravna ili se njome ne rukuje adekvatno (presa, makaze, regalna dizalica, rad sa zapaljivim materijama..), proverava se i ona oprema koja je po aktu o proceni rizika označena kao pogodna za stručne periodične kontrole. Ispravnost opreme za rad se utvrđuje preventivno, odnosno pre puštanja u rad, zatim nakon havarije ili promene tehnologije, kao i u toku rada zbog proveravanja trenutnog stanja mašine ili druge opreme.

 

Zaštita ,,Beograd’’ proveru i pregled opreme za rad vrši u skladu sa ovlašćenjem kod nadležnog Ministarstva, Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i propisanim Pravilnicima koji se tiču date oblasti. Osim toga, možete nam se obratiti i za proveru privremene gradilišne električne instalacije što spada i u zakonsku obavezu prema aktulenom Pravilniku.

 

Unapređivanje i održavanje sistema za zaštitu od požara

 

Osnovna obaveza svakog poslodavca je svakako obezbeđivanje mera zaštita od požara, kao i onih za spasavanje i evakuaciju. Nije potrebno posebno naglašavati zašto je bitno da na radnom mestu postoji stabilan i redovno održavan sistem zaštite od požara, uz sve njegove neophodne činioce, nezavisno od kategorizacije prema ugroženosti od požara.

 

Plan zaštite od požara je skupina važnih pisanih i grafičkih dokumenata na osnovu kojih se razvija celokupan sistem. On sadrži procenu ugroženosti od požara kao esencijalni deo, zatim organizaciju zaštite od požara, predlog tehničkih mera za uklanjanje postojećih nedostataka, kao i neophodne finansijske i druge proračune. Za izradu novog plana, ali i za unapređoivanje postojećeg koji ne zadovoljava određene propisane parametre, obratite se akreditovnom preduzeću Zaštita,, Beograd’’.

 

Ukoliko ste u procesu izgradnje novog objekta, deo tehničke dokumentacije za izgradnju ili rekonstrukciju je i Glavni projekat zaštite od požara. Pored iscrpnog tehničkog izveštaja o objektu, ovaj dokument se sastoji od različitih proračunskih osnova vezanih za evakuacioni proces, kao i od grafičke dokumentacije u kojoj se nalaze detaljni prikaži gromobranskih instalacija i instalacija unutar objekta, šema sistema za otkrivanje i dojavu požara, situacionog plana i svih sistema za ventilaciju i odvođenje dima. Od velike važnosti je da ovaj projekat bude stručno sačinjen i savršeno usklađen sa drugim elementima sistema za zaštitu od požara.

 

Obuka zaposlenih za pružanje prve pomoći – Najdragocenija veština koji zaposleni stiču

 

Obzirom na to da je ova obuka kreirana i sprovođena sa ciljem da spasi ljudski život, od izuzetne je važnosti da je svaki zaposleni uspešno i završi. Osim toga, poslodavac je i zakonski obavezan da obuku organizuje na radnom mestu ili u prostorijama akreditovanog preduzeća.

 

Pored davanja instrukcija kako se ophoditi prema licu kome je prva pomoć neophodna, na ovoj obuci se utvrđuje i protokol organizacije u slučaju nesreće tako da svaki zaposleni ima dostupnu prvu pomoć u datom trenutku. Osim zaposlenih, obuci mora prisustvovati i poslodavac sa ciljem da svako ko se u trenutku nesreće nađe na lokaciji poseduje set veština koje nekome mogu spasiti život i smanjiti mogućnost ugrožavanja zdravlja. Vrlo je važno da zaposleni znaju da pružanje prve pomoći po zakonu treba da prethodi oglašavanju za profesionalnu medicinsku pomoć.

 

Zaštita ,,Beograd’’ je u svojoj dugotrajnoj tradiciji delovanja u oblasti Bezbednosti i zdravlju na radu, kao i u Zaštiti od požara uspela da unapredi postojeće sisteme i bezbednost na radnom mestu dovede do najprihvatljivijeg nivoa.

 

Sve počinje sa konsultacijom i razgovorom, tako da ne oklevajte da nas pozovete još danas. U svakom trenutku nam možete pisati na mejl office@zastitabeograd.com, a mi ćemo Vam se javiti u kratkom roku. Sa Zaštitom ,,Beograd’’ do potpuno zdravog i sigurnog radnog mesta!