Kako efikasno korišćenje prirodnih resursa može sprečiti i umanjiti zagađenje životne sredine?

Obzirom na to da se negativni efekti zagađenja životne sredine osećaju periodično ili bivaju potpuno neprimetni, veliki broj nas ne uviđa njihovu ozbiljnost. Međutim, stvarnost je apsolutno drugačija.

 

Ono što pre svega treba shvatiti jeste da čitava ljudska egzistencija zavisi od toga koliko nam je očuvana i zdrava sredina u kojoj živimo. Osim đubreta i visokog nivoa zagađenosti vazduha koje svakako moramo da primetimo s vremena na vreme, mi svakodnevno prisustvujemo i doprinosimo trošenju svih prirodnih resursa – od voda, preko zemljišta, do nedovljnog korišćenja potencijala reciklabilnog otpada. Ljudska populacija raste, a samim tim se i industrija neumoljivo razvija, dok se prirodni resursi smanjuju.

Srbija jeste zemlja bogata prirodnim resursima, ali ukoliko se oni ne obnavljaju istom ili približnom brzinom trošenja, velike su šanse da ćemo bez istih i ostati. Ono što mi kao tim Zaštite ,,Beograd’’ uvek potenciramo jeste da sve kreće od pojedinca i da svako od nas može doprineti na neki način. Ovo se posebno može odnositi na preduzetnike koji svojim modelom poslovanja žele da daju dobar primer koji vredi slediti.

 

U skladu sa tim, efikasno korišćenje resursa u Vašem preduzeću i njegovim delatnim procesima je jedan od osnovnih koraka koje možete preduzeti u borbi za očuvanje životne sredine. Na taj način, svakako doprinosite i boljem pozicioniranju Vaše kompanije na globalnom tržištu.

 

Kako pametno iskoristiti vodne kapacitete?

 

Osim štednje koja je svakako jedan od najefikasnijih načina za očuvanje najbitnijeg prirodnog resursa, održavanjem dobrog ekološkog i hemijskog sastava vode mi povećavamo, odnosno učestvujemo u obnavljanju ovog resursa.

 

Zagađivanje vode se vrši putem više izvora – od domaćinstava, preko industrije i poljoprivrede, do deponija. Međutim, kada je reč o upotrebi vode u preduzećima, postoje dokazano efikasni načini da se zagađenje umanji ili potpuno ukloni. Upravo se u aktuelnom Zakonu o vodama kroz načelo održivog razvoja sugeriše da se upravljanje vodama mora odvijati tako da se potrebe trenutnog stanovništva zadovolje, ali bez opasnosti po buduće generacije. To zapravo znači da vodu moramo i te kako da čuvamo.  

 

Na primer, može se smanjiti upotreba hemikalija u određenim delatnostim i njihovim procesima unutar preduzeća, da se one ne bi našle u otpadnim vodama. Savete za alternativne hemikalije i njihovo korišćenje možete potražiti kod akreditovanog savetnika za hemikalije. 

Kao vlasnik preduzeća, dužni ste da analizom i monitoringom vode kontinuirano dokazujete da vase delatnosti ne ugrožavaju životnu sredinu ni na koji način. Kada govorimo o otpadnim vodama koje su u manjoj ili većoj meri pogodne za prečišćavanje, zatim ponovnu upotrebu ili bezbedno izlivanje u vodeni tok, uređaji ili postrojenje za prečišćavanje vode su izuzetno važne komponente u očuvanju životne sredine. Osim laboratorijske analize otpadnih voda pre i posle procedure radi utvrđivanja njenih svojstava, Zaštita ,,Beograd’’ Vam stoji na raspolaganju i za pregled i proveru opreme za rad koja mora zadovoljiti propisane standarde pre puštanja u rad.

 

Kako sačuvati plodnost zemljišta?

 

Nezavisno od toga da li ste privrednik ili poljoprivrednik, Vaša je zakonska obaveza da ne delujete ugrožavajuće po jedan od najvažnijih resursa Republike Srbije – zemljište. Ukoliko dođe do menjanja biološko-hemijskih svojstava zemljišta iz različitih razloga, direktno se narušava njegova plodnost, a bez tog esencijalnog svojstva, zemljište gubi svoju vrednost i ulogu.

 

Da bi se to izbeglo, poljoprivrednicima se savetuje blagovremena laboratorisjka analiza zemljišta radi utvrđivanja adekvatnog tretmana za dobijanje željenih plodova i useva. Na taj način ćete biti apsolutno sigurni u kojoj meri, i da li uopšte ima potrebe za đubrenjem, čija prekomerna upotreba predstavlja kršenje Zakona. Kao i u službi bilo kog drugog resursa, monitoring zemljišta je preko potreban radi praćenja njegovog kvaliteta i sprečavanja eventualnog zagađenja. Osim potrebe, to je i zakonska obaveza svakog preduzetnika koji svojim delovanjem može doprineti menjanju svojstava zemljišta.

 

Istina je da sve veće pridavanje značaja boljoj organizaciji otpada kroz novu Strategiju nemerljivo doprinosi smanjenju zagađenja zemljišta, a svaki preduzetnik ili pravno lice je dužno da poseduje dobro razrađen plan upravljanja otpadom, kao i svu prateću dokumentaciju uz dnevne evidencije. Ovaj kompleksan zadatak poverite akreditovanom preduzeću radi kontinuirane zakonske regulisanosti Vašeg poslovanja, kao i kvalitetnog sistema upravljanja otpadom.

 

Održiva proizvodnja energije – snaga iz prirode

 

Što se tiče solarne energije, Srbija je jedan od boljih kandidata u ovom delu Evrope zbog velikog broja sunčanih sati. Imajući u vidu da je ovaj vid energije nepresušan i praktično besplatan, investiranje u izgranju solarne elektrane ili ugradnju solarnih panela zarad dobijanja određene količine električne energije je svakako investicija o kojoj treba misliti. Još i ako Vas aktuelni Zakon o energetici svrstava u povlašćene proizvođače ukoliko koristite neki obnovljiv izvor energije, onda je možda vreme da počnete sa konkretnim planovima.

 

Što se tiče vetroelektrana, za njih se takođe pojavilo veliko interesovanje javnosti u proteklih par godina, dok su hidroelektrane dobro poznati izvori obnovljive energije u Srbiji. Svakako, kakav god objekat da gradite, potrebno je da zadovoljite sve standarde i zakonske regulative koje se tiču, između ostalog i zaštite životne sredine. Obratite se Zaštiti ,,Beograd’’ za sertifikovane usluge i profesionalne konsultacije u datoj oblasti.

 

Biootpad – otpad prirodnog porekla iz prirodnih resursa flore i faune

 

Ovakav otpad postoji u svakom domaćinstvu, ali i u preduzećima koja se bave proizvodnjom prehrane. Na primer, industrije koje za nusproizvod, odnosno biootpad imaju pileće kosti ili ljuske kokošijih jaja mogu procesom transesterifikacije doći do dobijanja biodizela. Naravno, bez ikakvih negativnih uticaja na životnu sredinu, jer se sam proces apsolutno netoksičan.

 

Osim preduzeća koja se bave proizvodnjom prehrane životinjskog porekla, korišćenje biootpada u vidu kompostiranja se može uspešno odvijati u onim kompanijama ili poljoprivrednim pogonima koja proizvode biljke, voće i povrće ili iste koriste u druge svrhe (sokovi, alkoholna pića, čajevi i slično). Procesom kompostiranja se dolazi do razgradnje organskih materija pomoću crva, bakterija ili insekata, čiji je proizvod visoko-kvalitetno đubrivo.

 

Zakonske smernice organizacije za uspešno korišćenje prirodnih resursa

 

Osim sprovođenja planova i primenom standarda iz Nacionalne strategije, preduzeća se vode i propisanim načelima i planovima iz Strateške procene uticaja na životnu sredinu. Međutim, od velike je važnosti da uz Vaše preduzeće stoji i akreditovano društvo koje će biti odgovorno za monitoring svih prirodni resursa na koje imate uticaj ili čija dobra koristite, usklađivanje Vašeg poslovanja sa zakonima, usluge preventivnog nadzora u datoj oblasti, kao i za sve stručne konsultacije koje će Vam omogućiti da vešto izbegnete status ,,zagađivača’’. Stoga se obratite timu Zaštite ,,Beograd’’ još sada i obezbedite Vašem preduzeću saradnju sa pouzdanim i kvalifikovanim stručnjacima iz oblasti Zaštite životne sredine.