Inspection and verification of temporary construction site

For many years, our experts have been helping you understand and apply the regulations

  • Rulebook on general measures of protection at work from the dangerous effects of electricity in facilities intended for work, work premises and work sites (Službeni glasnik of the SRS “No. 21/89);
  • Rulebook on safety at work during construction works Službeni glasnik of RS ”no. 53/97);
  • Rulebook on technical norms for low voltage electrical installations (Službeni glasnik of the SFRY ”No. 53/88 and 54/88 and Official Gazette of the FRY” No. 28/95);
  • Serbian standards: group SRPS HD 60364 and SRPS EN 60529.

What falls under this control, in fact - what is controlled?

Equipment for work that is subject to preventive and periodic inspections and checks is defined in paragraph 11, Article 3 of the Rulebook on the procedure for inspection and verification of equipment for work and testing of working environment conditions Službeni Glasnik of RS “” No. 94 / 2006,114 / 2014 and 102 / 2015)) which reads

Ko vrši pregled i kontrolu?

Preglede i provere opreme za rad vrši pravno lice sa licencom za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad, koje poseduje odgovarajuće instrumente i uređaje za vršenje pregleda i provere, navedene sa tehničkim karakteristikama u prihvaćenoj metodologiji. Privremena električna instalacija sa uređajima , opremom i priborom , postavljena za vreme izgradnje građevinskih objekata ili izvođenja drugih radova ”, kao i član 8 navedenog pravilnika koji glasi :

Methods of realization:

Periodic inspections and checks of work equipment shall be performed within the period determined by technical regulations and standards or determined by the manufacturer’s instructions, and no later than three years from the day of previous inspection and check, except for periodic inspections and checks of temporary electrical installations with devices. equipment and accessories, which are performed within one year from the day of the previous inspection and inspection and periodic inspections and inspections of work equipment determined by the employer by the act on risk assessment, which are performed within the period determined by that act. After the inspection and verification, the Expert Finding is issued “

In accordance with the Decree on safety and health at work on temporary or mobile construction sites, the Investor, ie the investor’s representative is obliged to appoint one or more coordinators for project development and one or more coordinators for construction works when they perform or envisage works on the construction site. perform two or more contractors.

The coordinator for the execution of works performs the following tasks:

(1) odlučuje o tehničkim, tehnološkim i/ili organizacionim rešenjima, u cilju planiranja različitih elemenata ili faza radova koji treba da se izvode istovremeno ili jedan za drugim,
(2) procenjuju rokovi potrebni za završetak tih radova ili faza radova;

(1) dosledno primenjuju preventivne mere u skladu sa odredbama člana 12. ove uredbe,
(2) gde je neophodno, primenjuju specifične mere iz Plana preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu

predlaže pokretanje postupka izrade izmena ili dopuna Plana preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu (Prilog 5) i dokumenata iz člana 11. stav 1. tačka 4) ove uredbe i obezbeđuje podatke potrebne da se izvrše te izmene i dopune, uzimajući u obzir nastale promene na gradilištu

organizuje saradnju i međusobno obaveštavanje svih poslodavaca i drugih lica koji istovremeno ili jedan za drugim izvode radove na gradilištu, vrši koordinaciju njihovih aktivnosti u pogledu sprovođenja mera za bezbednost i zdravlje na radu radi sprečavanja nastanka povreda na radu i profesionalnih bolesti

obezbeđuje da svi poslodavci i druga lica na gradilištu budu upoznati sa Planom preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu (Prilog 5), odnosno sa njegovim izmenama ili dopunama;

koordinira sporazume radi provere da se radne aktivnosti izvode pravilno;

preduzima mere radi obezbeđivanja da pristup na gradilište imaju samo lica koja imaju dozvolu da mogu da uđu na gradilište;

obaveštava nadležnu inspekciju rada o slučajevima kada poslodavci i druga lica ne primenjuju mere za bezbedan i zdrav rad;

svakodnevno obilazi gradilište na kome vrši koordinaciju;

vodi Evidenciju o obilasku gradilišta (Prilog 6) i upoznaje investitora, odnosno zastupnika investitora o promenama na gradilištu.
Evidencija o obilasku gradilišta (Prilog 6) odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

 

Inspection and verification of temporary construction site

Your questions - our answers

Through many years of experience working with clients from various fields and industries, we have gained a knowledge base on the most common issues of our clients and this area.