Chemicals Advisor

Zaštita Beograd Company's Good communication with competent institutions with advisors

In order to preserve a healthy and safe environment, every manufacturer, importer or downstream user of a chemical must do so without adverse effects on humans and the environment. According to the prescribed laws, the circulation of chemicals through various activities must be systematically monitored, and their data are always available for inspection.

Zaštita Beograd performs the service of assigning an expert advisor for chemicals in accordance with the Law on Chemicals (“Službeni glasnik of RS”, no. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 and 25/2015) and the Law on Biocides “Službeni glasnik of RS”, No. 36/2009, 88/2010, 92/2011 and 25/2015).

Our Chemical Advisor is a person who requires the necessary knowledge to perform duties under the aforementioned laws. In addition, each advisor has the appropriate education, license and training certificates in the field of safe management of chemicals.

Who is a chemical consultant

Chemical Advisor is a person with appropriate education, who has the appropriate knowledge necessary for the proper application of the Law on Chemicals and the Law on Biocides and regulations adopted on their basis, and who has passed the appropriate training, passed the professional exam and has a license of Chemical Advisor.

Responsibilities of chemical advisors?

Chemical Advisor:
Preparation and preparation of documentation necessary for the notification of chemicals in the Register of Chemicals,
Responsible for the proper application of regulations in the field of classification, packaging, labeling and advertising of chemicals,

Activities on the development of the safety data sheet of the chemical,

Periodic inspections and checks of work equipment shall be performed within the period determined by technical regulations and standards or determined by the manufacturer’s instructions, and no later than three years from the day of previous inspection and check, except for periodic inspections and checks of temporary electrical installations with devices. equipment and accessories, which are performed within one year from the day of the previous inspection and inspection and periodic inspections and inspections of work equipment determined by the employer by the act on risk assessment, which are performed within the period determined by that act. After the inspection and verification, the Expert Finding is issued “

Preparation of documentation, classification and safety data sheet for chemicals and biocides

The first obligation of the advisor is to prepare and prepare documentation for the notification of the chemical in the Register of Chemicals, while biocidal products are prepared for the application in the Provisional List. The area of classification, packaging, labeling and advertising of chemicals requires the proper application of regulations that our employee advisor enforces. An important responsibility of this person lies in the fact that he is obliged to recognize, prohibit and limit the production and trade of chemicals that are dangerous to human health and the environment.

Izdavanja dozvola za promet i korišćenje hemikalija i biocidnih proizvoda

Proces dobijanja ove dozvole zavisi od legitimiteta prikupljene dokumentacije. To je upravo ono što naše preduzeće obezbeđuje. Kvalifikovan savetnik za hemikalije priprema neophodna dokumenta za obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija, kao i za njihovo korišćenje. U cilju izdavanja privremene dozvole potrebne za stavljanje biocidnog proizvoda u promet, za Vas sakupljamo i dostavljamo podatke neophodne prilikom podnošenja zahteva za upis u Privremenu listu biocidnih proizvoda.

Aktivnosti na izradi bezbednosnog lista hemikalije

 • Koordinira i učestvuje u sprovođenju procedura pri uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija,
 • Primena ograničenja i zabrana proizvodnje i stavljanja u promet hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu(ograničenja i zabrane koja se odnose na   
 •  stavljanje u promet ili korišcenje, ograničenja ukupnog sadržaja isparljivih organskih jedinjenja – VOC),
 • Priprema dokumentacije neophodne za izdavanje dozvola za:
 • – obavljanje delatnosti prometa naročito opasnih hemikalija  i
 • – korišćenje naročito opasnih hemikalija
 • Smernice i formiranje evidencija o prometu hemikalija,
 • Priprema sadržaja etiketa svih opasnih hemikalija i biocidnih proizvoda u skladu sa Zakonom o hemikalijama i Zakonom o biocidima, i kontrola i korekcije postojećih etiketa,
 • Priprema i dostavljanje osnovnih podataka pri upisu biocidnog proizvoda u Privremenu listu,
 • Formiranje i podnošenje zahteva za izdavanje odobrenja i privremene dozvole za stavljanje u promet biocidnog proizvoda,
 • Učešće pri izradi bezbednosnog lista za biocidni proizvod i aktivnu supstancu,
 • Implementacija propisa koji se odnose na klasifikaciju, obeležavanje i oglašavanje biocidnog proizvoda,
 • Saradnja pri sprovođenju obaveza bezbednog skladištenja i rukovanja hemikalijama i biocidnim proizvodima,
 • Saradnja i komunikacija sa nadležnim Ministarstvom
 • Saradnja sa nadležnim inspekcijskim organima

Dobra komunikacija sa nadležnim institucijama uz savetnike iz Zaštite Beograd

Naša dugogdišnja i kvalitetna saradnja sa Ministarstvom za životnu sredinu i njenim inspekcijskim organima pomogla je i samom očuvanje okoline. Uz našeg savetnika za hemikalije, imaćete dobru saradnju sa svim nadležnim organima u ovoj oblasti. Zakažite Vašu konsultaciju i osigurajte bezbednan i legitiman protok hemikalija u Vašem preduzeću.

Chemicals Advisor

Vaša pitanja naši odgovori

 

Dugogodišnjim iskustvom rada sa klijentima iz najrazličitijih oblasti i industrija, stekli smo bazu znanja o najčeščim pitanjima naših klijenata i ove oblasti.