srpski english

A.D. ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE "BEOGRAD"
Deskaševa 7

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
Licenca Licenca Licenca
Laboratorija za buku Laboratorija za zastitu zivotne sredine Organizacija za sertifikaciju liftova
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
znak ISO

A.D. ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE "BEOGRAD"

je društvo sa dugogodišnjom tradicijom i velikim iskustvom u oblasti zaštite na radu, zaštite životne sredine i protivpožarne zaštite. Tokom dugog perioda postojanja od svog osnivanja 1964. godine do danas preduzeće ima jasno trasiran poslovni cilj, unapređenje zaštite na radu i podizanja nivoa bezbednosti zaposlenih na radnom mestu i u radnoj okolini, kao i podizanje svesti zaposlenih o značaju ove oblasti u svim privrednim granama i industrijskim proizvodnim procesima na jedan viši nivo a sve u cilju smanjenja povreda na radu i nastanka obolenja u vezi sa radom.

Dugi niz godina sarađujemo sa velikim brojem privrednih subjekata u Republici Srbiji, kao i mnogim naučnim institucijama. Preduzeće kontinuirano radi na inoviranju merne opreme i instrumenata i na usavršavanju stručnih kadrova što je osnov za efikasniji pristup novim zahtevima iz predmetne oblasti. Preduzeće obavlja sve usluge iz svoje delatnosti po Metodologijama usaglašenim sa novom zakonskom regulativom, i direktivama EU, odobrenim od nadležnog Ministarstva rada i socijalne politike.

U okviru društva funkcionišu i sledeće akreditovane laboratorije:

  • Laboratorija za buku, vibracije i sudove pod pritiskom,
  • Laboratorija za zaštitu životne sredine,
  • Organizacija za sertifikaciju.

Na nivou društva u celini posedujemo i sertifikat za ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

Kodeks korporativnog upravljanja

 

A.D. Zaštita na radu i zaštita životne sredine "Beograd", Deskaševa 7, Beograd - tel: 011/2418-155; fax: 011/2418-992; email: office@zastitabeograd.com